Valkas pašvaldība saņem atzinīgus vārdus

Atzīmējot Darba svētkus, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu un Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 30. gadadienu, Valka bija tērpusies svētku rotā – pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa un pieminekļa, kas veltīts Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei, pašvaldība bija izlikusi Latvijas valsts karogus. Pie katra pieminekļa – pa sešiem. Novada domes izpilddirektora vietnieks – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Gints Stālmeisters informē, ka ideja par pilsētas dekorēšanu uz valsts svētkiem pieder pašvaldības vadītājam Ventam Armandam Krauklim. Pašvaldība saņēmusi arī iedzīvotāju teiktos atzinības vārdus par sagādāto svētku sajūtu, jo ārkārtas situācijas laikā svētki bija jāsvin ģimenes lokā. Nenotika neviens publisks pasākums. To, ka cilvēkiem patīk svētku noformējums, liecināja arī sociālajos tīklos ievietotā informācija un fotogrāfijas. Vienīgais iebildums, ko “Ziemeļlatvija” sadzirdēja, ka jādomā par stabilākiem karogu turētājiem, jo bruģis, kas tika izmantots, lai vējš neapgāž karogus, neizskatījās atbilstoši. Iespējams pašvaldībai jāapsver iespēja izgatavot stabilākus karogu turētājus. 

1. maija rītā V. A. Krauklis pie abiem pieminekļiem nolika ziedus. Novada iedzīvotājus sirsnīgi svētkos sveica arī pašvaldības darbinieki – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks, J. Cimzes Valkas mūzikas skolas direktore Līga Veinberga un novada domes deputāte Unda Ozoliņa. Viņi muzicēja pie pieminekļiem un virtuālo sveicienu bija ievietojuši arī sociālajos tīklos.

Novados