Valkas pilsētā aicina legalizēt ūdens un kanalizācijas pieslēgumus 1

Valkas novada dome aicina līdz 15. maijam pieteikties tos centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus, kuriem līdz šim nav bijis noslēgts līgums par atbilstoša pakalpojuma saņemšanu.

Valkas novada dome aicina līdz 15. maijam legalizēt savam īpašumam izbūvēto pieslēgumu bez soda sankcijām.

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus, pēdējos gados Valkas pilsētā un novada pagastos ir izbūvēti jauni centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ar atzariem līdz nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai. 

Lai legāli pieslēgtos šiem atzariem un saņemtu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, objektu īpašniekiem nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus un pēc izbūves noslēgt līgumu ar Valkas novada domi, daudzi īpašnieki pieslēgumus ir veikuši patvaļīgi un izmanto pakalpojumus, par tiem nemaksājot. 

Kur paliek izsmeļamo bedru saturs?

Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa turpinās pārbaudīt ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pieslēgumus Valkas novadā, tāpēc aicinām pašus īpašniekus būt atbildīgiem un legalizēt izbūvētos pieslēgumus, kā arī noslēgt līgumu par katru pakalpojumu, kurš tiek izmantots. Tie, kuriem nav centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma, ir jāreģistrē savas bedres, jo saskaņā ar MK noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” ar 2019. gadu mājsaimniecību īpašniekiem obligāti bija jāsāk reģistrēt savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas: izsmeļamās bedres, krājtvertnes, septiķa vai lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu līdz 5 m3/diennaktī, un kas nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Latvijas iedzīvotāju izmantotās decentralizētās kanalizācijas sistēmas (izsmeļamo bedru, septiķu) tehniskais stāvoklis un ekspluatācija ir ļoti atšķirīga, un līdz šim valstī nav bijusi apkopota precīza informācija par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to veidiem un lietotāju skaitu, kas ļautu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izveidot kopainu par situāciju valstī. No 2022. gada vairs nebūs pieļaujama decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācija, kas izraisa vides piesārņojumu ar neattīrītiem vai daļēji attīrītiem notekūdeņiem.

Valkas novada dome aicina mājsaimniecības aktīvāk reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrā savas bedres.

Reģistrēšanas kārtība:

Ja Īpašumā esošā decentralizētās kanalizācijas sistēma (DKS) nav reģistrēta, tad tās īpašnieks vai valdītājs līdz 2021.gada 31.decembrim iesniedz Pašvaldībai pirmreizējo DKS reģistrācijas apliecinājumu. Minēto apliecinājumu Valkas pilsētā reģistrēto Īpašumu īpašniekiem vai valdītājiem ir jāiesniedz Beverīnas ielā 3, Valkā, savukārt Valkas novada pagastos –attiecīgajā Pašvaldības pagasta pārvaldē. Apliecinājumu var iesniegt gan pa pastu, gan personīgi, gan kā elektronisku dokumentu, kas sagatavots ārējos normatīvos aktos noteiktā kārtībā, nosūtot to Pašvaldības oficiālo e-pasta adresi. 

Neuzskaitītais ūdens var izmaksāt dārgi

Ja iedzīvotāji paši neko nedarīs, lai risinātu radušos situāciju par nelegālajiem pieslēgumiem, tad Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa atslēgs nelegālo ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu no maģistrālajiem tīkliem, kā arī piedzīs kompensāciju no īpašnieka tiesvedības ceļā saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 53.–55. punktā minēto kārtību, kas nosaka, kā tiek aprēķināta kompensācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. 

Valkas novada dome informē, ka ūdens, kas netiek uzskaitīts, tā lietotājam, var izmaksāt ļoti dārgi, proti, pie minimālā caurules diametra var nākties maksāt līdz pat 1300 eiro, bet, ja  nelikumīgi tiek lietots gan ūdens, gan kanalizācija, tad kompensācija var pārsniegt pat 3000 eiro apmēru.

Ja iedzīvotājiem ir jautājumi, viņi neskaidrību gadījumā var vērsties Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļā, Rīgas ielā 22, 3.stāvā. Valkas novada domes mērķis ir nevis sodīt, bet sakārtot ūdenssaimniecību, lai visi, kuri saņem pakalpojumus, par tiem samaksātu – lai  izmaksas negultos tikai uz godprātīgajiem maksātājiem.

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Valstī ir ĀRKĀRTAS SITUĀCIJA, bet Valks domei rūp kur kāds liek kluci, un aicina nākt ķert koronu. Cita laika noteikti nebūs.

pirms gada, 2020.04.23 16:01

Novados