Valkas rokdarbnieču kopai "Vijums" jaunas stelles

Biedrība “Radošā grupa “Lugaži”” jūnijā saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta “Aušanas aprīkojuma iegāde Valkas bērnu un jauniešu centra bērnu aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču kopai “Vijums”” apstiprināšanu. Novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” vadītāja Kristīne Ganiņa stāsta, ka par piešķirtajiem līdzekļiem – 2621,80 eiro – ir jau uzstādītas platās sviru stelles ar aprīkojumu, kā arī sagādāti aušanas darbarīki un rombveida pakaramie izstādes darbu iekārtošanai. K. Ganiņa saka lielu paldies Attīstības un projektu daļas vadītājai Janai Putniņai par projekta izstrādi, kā rezultātā centrā veiksmīgi un radoši varēs darboties divi radoši pulciņi, kuros apgūs aušanas amatprasmes.

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka līdz augusta beigām Valkas pagasta saieta namā “Lugažu muiža” ir apskatāma Valkas rokdarbnieču kopas “Vijums” rokdarbu izstāde, bet pēc tam septembrī turpat būs apskatāma aušanas pulciņa darbu izstāde.   

Novados