Valkas un Valgas iedzīvotāji varēs neievērot pašizolāciju, ja pārvietojoties nebūs pārkāpuši abu vietvaru robežas

Valkas un Valgas pašvaldību iedzīvotāji varēs neievērot 14 dienu pašizolāciju Latvijā, ja viņi ikdienā šķērso robežu ar Igauniju un pārvietojas, nepārkāpjot abu vietvaru administratīvo teritoriju robežas, otrdien lēma valdība.

Ministru kabineta atbalstītie grozījumi noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" paredz attiecīgo izņēmumu gadījumā, ja Igaunija tiks iekļauta to valstu sarakstā, no kurām atgriežoties, ir jāievēro pašizolācija. 

Tomēr, ja Valkas iedzīvotājs pēdējo 14 dienu laikā būs uzturējies kādā citā teritorijā Igaunijā, piemēram Tallinā, vai atradies kādā citā valstī attiecībā pret kuru jāievēro īpašie piesardzības un drošības pasākumi, viņam būs jāievēro pašizolācija. Tāpat pašizolācija būs jāievēro personām, kuras Valkā ieradīsies no citām Igaunijas teritorijām vai valstīm ar augstiem saslimstības rādītājiem.

Veselības ministrijā skaidro, ka gan Valkas, gan Valgas pašvaldības ir ieguldījušas lielus līdzekļus gan no Eiropas Savienības fondiem, gan citiem avotiem, lai radītu abu teritoriju iedzīvotājiem kopīgu rekreācijas, sporta, kultūras un ekonomisku infrastruktūru, veicinātu iestāžu, uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju, iedzīvotāju ciešāku sadarbību, kopīgus projektus un pasākumus.

Šobrīd Valgā savu dzīvesvietu ir deklarējuši vairāk nekā 1100 Latvijas valsts piederīgo, pie tam ir daudz ģimeņu, kurām mājsaimniecības atrodas abās robežas pusēs. Turklāt samērā daudz Igaunijas valsts piederīgo dzīvo arī Latvijas pusē.

Tiek prognozēts, ka pienākums ievērot pašizolāciju attiektos uz apmēram diviem tūkstošiem Valkas un Valgas iedzīvotāju, kā arī praktiski visiem uzņēmumiem, kas darbojas šajās teritorijās, ierobežojums varētu radīt nesamērīgu apgrūtinājumu.

Tādēļ, lai novērstu pārmērīgu administratīvo slogu, papildus izmaksas un nemazinātu iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu loku un neradītu iedzīvotāju neapmierinātību, Valkas un Valgas pašvaldību iedzīvotājiem paredzēts izņēmums, nosakot, ka to iedzīvotāji var neievērot 14 dienu pašizolāciju, ja  ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju un pārvietojas nepārkāpjot abu vietvaru administratīvo teritoriju robežas.

Kā ziņots, laikā, kad Igaunijas valsts slēdza savu robežu Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, ar dažāda veida atļaujām, ko izsniedza Valkas pašvaldība, saziņā ar Igaunijas valsts iestādēm, robežu katru dienu šķērsoja vairāk nekā divi tūkstoši iedzīvotāju.

Pašlaik divu nedēļu pašizolācijā ir jādodas cilvēkiem, kuri ierodas Latvijā no valstīm, kur kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 ir 16 gadījumi un vairāk uz 100 000 iedzīvotāju. Šo sarakstu SPKC atjauno ik piektdienu. 

Vadoties pēc Eiropas SPKC datiem, saslimstība Lietuvā aizvadītajā piektdienā bija sasniegusi 16,1 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju, bet Igaunijā šis rādītājs bija pieaudzis līdz 16,38 gadījumiem. Latvijas SPKC aprēķins, ik nedēļu atjaunojot pašizolācijai pakļauto valstu sarakstu, ir balstīts uz Eiropas SPKC ziņoto gadījumu skaitu un modelētu 2020.gada populāciju. Savukārt Eiropas SPKC izmanto "Eurostat 2019" valstu populācijas datus, tāpēc aprēķini var atšķirties.

Veselības ministre gan aizvadītajā nedēļā atzina, ka šoreiz attiecībā uz Lietuvu un Igauniju Latvijas SPKC lietojis Lietuvas un Igaunijas SPKC analogo institūciju piektdien sniegtos datus, kas ir par kādu dienu jaunāki par Eiropas SPKC izmantotajiem.

Aizvadītajā nedēļā vadība vienojās, ka Baltijas valstīs paaugstinoties saslimstībai ar Covid-19 un stājoties spēkā ceļošanas ierobežojumiem, atsevišķiem Latvijas pierobežā dzīvojošajiem netiks piemērota 14 dienu pašizolācijas prasība.

Ceļošanas ierobežojumi un pašizolācijas prasības netiks attiecinātas uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgi dzīvojošām personām, kuras Latvijas valsts robežu šķērso saistībā ar darba pienākumu veikšanu, izglītības apguvi, radinieku aprūpes nodrošināšanu, bēru organizēšanu (tai skaitā, dalībai bērēs).

Grozījumi arī paredz to, ka pašizolācijas noteikumi neattiecas uz personām, kuras Latvijas teritoriju šķērso tranzītā, kas nozīmē Latvijas teritorijas šķērsošanu 12 stundu laikā bez nakšņošanas Latvijas teritorijā.

Novados