Valsts ieņēmuma dienesta speciālistiem samazināts pieņemšanas laiks 1

Aizvadītā gada nogalē Valsts ieņēmumu dienests Valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, tostarp Smiltenes un Valkas novados, nosūtīja informatīvu vēstuli par darba laika izmaiņām – no 2020. gada 2. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta speciālists klientiem klātienes konsultācijas nodrošinās pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 18.

Valkas novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā  (VPVKAC) Valkā, Rīgas ielā 25, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciālists strādā jaunajā darba laika režīmā, bet Smiltenes novada pašvaldība nosūtījusi atbildes vēstuli ar ierosinājumu VID speciālistam saglabāt iepriekšējo darba laiku – klientus klātienē apkalpot trīs reizes nedēļā – pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās.

Uz Valku pēc izziņām ierodas igauņi

Valkas novada VPVKAC vadītāja Baiba Vorobjeva atzīst, ka arī bija un ir vēlme saglabāt VID speciālista līdzšinējo darba laiku, bet “diemžēl Valsts ieņēmumu dienestam ir tāda nostāja, kāda ir”. Lai izskaidrotu radušos situāciju, pašvaldība nosūtīja vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, atgādinot, ka katru gadu martā un aprīlī iedzīvotāji VID iesniedz ienākumu deklarācijas un centru “gāž” apkārt. Taču VID atrunājas, ka ar 2021. gadu visa dokumentācijas iesniegšana notiks tikai elektroniski un pašvaldības darbiniekiem būs iedzīvotājiem jāpalīdz elektroniski iesniegt deklarācijas. B. Vorobjeva skaidro, ja iedzīvotājiem ir autentifikācijas līdzekļi – internetbankas pieslēgums un personīgais elektroniskais pasts, to var izdarīt pie klientiem paredzētā datora, bet joprojām iedzīvotāju daļai nav ne internetbankas, ne arī e-pasta adreses. B. Vorobjeva atgādina, ka, pašvaldībās izveidojot VPVKAC, tika uzsvērts, ka iedzīvotāji varēs saņemt pašvaldības un valsts iestāžu sniegtos pakalpojumus vienuviet, bet pašlaik valstiskā mērogā tiek darīts, lai tā tas nebūtu. Piemērs tam jau ir, ka VID speciālists strādās tikai divas darba dienas nedēļā ar, kā prognozē B. Vorobjeva, iespējamo skatu nākotnē – nestrādāt nemaz. 

Pirms jaunā gada notika diskusijas arī ar Valsts zemes dienestu, jo bija nolemts, ka dienesta speciālists ar jauno gadu uz Valku vairs nebrauks. Par laimi, izdevies vienoties, un, tāpat kā līdz šim, ceturtdienās klientus pieņems Valsts zemes dienesta speciālists.
“Valsts pati nonāk pretrunā ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem,” ir strikta B. Vorobjeva. Viņa apņēmusies izpētīt iedzīvotāju reakciju, kā tiks uzņemts VID speciālista jaunais darba laiks. Problēmas varētu būt ar kaimiņpilsētas Valgas iedzīvotājiem, jo viņiem tikai VID speciālists var izdot izziņu, ka nav gūti ienākumi Latvijā, mainīt statusu – no rezidenta uz nerezidentu. 

“Mums ir apjomīga sadarbība ar Igaunijas iedzīvotājiem. Tas ir tas būtiskais, ar ko atšķiramies no citiem Latvijas pašvaldību Valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem,” uzsver B. Vorobjeva.

Smiltenes pašvaldība cenšas saglabāt iepriekšējo darba laiku

Savukārt Smiltenes novada VPVKAC vadītāja Jūlija Egle stāsta, ka, apkopojot un izvērtējot Smiltenes novada Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra statistiku par apmeklētāju pieprasījumu pēc VID speciālista konsultācijām, secināts, ka trīs gadu laikā apmeklētība nav mazinājusies. J. Egle skaidro, ka Smiltenes novadā ir daudz uzņēmumu un tas nozīmē, ka ir arī pietiekami liels nodokļu maksātāju skaits, kuriem ik pa laikam nepieciešamas VID konsultācijas. Ja VID speciālistam tomēr būs klienti klātienē jāapkalpo tikai pirmdienās un ceturtdienās, tas nozīmē, ka pieaugs darba slodze pašvaldības darbiniekiem, kuri strādā Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Sola uzlabot attālināto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

“Ziemeļlatvija” sazinājās ar VID Sabiedrisko attiecību daļu. Viņi skaidro, ka līdz ar izmaiņām VID speciālistu pieņemšanas laikos VID uzlabos attālināto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Lai to izdarītu, šogad  plānots palielināt VID Konsultatīvā tālruņa darbinieku skaitu. Iedzīvotāji, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 un sarunas laikā pieslēdzoties savam Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) kontam, var saņemt individuālu konsultāciju, kas balstīta uz VID rīcībā esošajiem klienta datiem. 

Tāpat uz personas individuālajiem datiem balstītas atbildes klienti var saņemt, nosūtot jautājumu EDS sadaļā “Sarakste ar VID” vai arī uz e-pasta adresi [email protected], parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Sniedzot rakstiskās konsultācijas identificējamiem klientiem, iespējams nodrošināt katram klientam individuālu, personisku attieksmi.

Patlaban visi VID pakalpojumi, ko var saņemt VID klientu apkalpošanas centros, ir pieejami arī elektroniski. Līdz ar to VID klientiem aizvien lielāka kļūst nepieciešamība saņemt attālinātas konsultācijas. Pieaug rakstisko konsultāciju skaits, kuras iedzīvotājiem sniedz arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros strādājošie VID darbinieki. Optimizējot personālresursus, tiek nodrošināts, ka VID klienti saņem atbildes uz attālināti uzdotajiem jautājumiem iespējami īsākā laikā un uzlabotā kvalitātē.

No 2. janvāra VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv testa režīmā darbojas VID virtuālais asistents Toms. Tehniski izveidotā mākslīga intelekta brīnuma Toma uzdevums ir atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem, kuri šobrīd visbiežāk tiek uzdoti VID nodokļu konsultantiem.
Uzsākot darbu, Toms ir apguvis pamatzināšanas par šādām tēmām – klientu saziņa ar VID (darba laiks, atrašanās vieta utt.), saimnieciskās darbības veicēju reģistrācija, Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) izmantošana (pieslēgšanās iespējas, vispārēji jautājumi par EDS), gada ienākumu deklarācija un attaisnotie izdevumi (obligātā iesniegšana, attaisnoto izdevumu veidi, atmaksas un samaksas termiņi), kā arī mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi”. 

Patlaban Toms ir apguvis pamatzināšanas, bet viņa turpmākais mācīšanās process būs cieši saistīts ar iespēju praktizēties. VID aicina iedzīvotājus uzdot Tomam dažādus jautājumus par nodokļu tēmām un sūtīt savu vērtējumu un ieteikumus uz e-pasta adresi [email protected] līdz otrdienai, 14. janvārim.

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Valsts zin, ka Valka ir miests, kuru jāpievieno Valmierai, tāpēc arī samazina visu. Tikai krauklis domā par Valku kā metropoli.
Valmiera tikai 50 km attālumā, ko te braukt.

pirms gada, 2020.01.11 17:27

Novados