Var pretendēt uz naudu labākai dzīvei

Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds” izsludinājis pieteikšanos 16. projektu konkursam, kurā savus pieteikumus iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai var iesniegt arī pretendenti no Smiltenes novada.

Tas attiecas uz biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām, arodbiedrībām un neformālās sabiedrības grupām (vismaz trīs cilvēku sastāvā), piemēram, senioru, jauniešu un sieviešu klubiem, daudzdzīvokļu namu īrnieku/īpašnieku grupām, bērnu-invalīdu vecāku grupām, bērnudārzu vecāku grupām, mākslinieku vai literātu kopām.

Vienam projektam – 400 eiro

Viens pretendents var iesniegt vienu vai vairākus projekta pieteikumus, informē fonda sabiedrisko attiecību speciāliste Agita Bērziņa.
Kopējā projektu konkursa summa ir 5000 eiro. Pieteikties projektu konkursam un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var līdz 30. augustam.

Agita Bērziņa informē, ka projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti projektiem, kas attiecas uz vidi un vides izglītību (vides infrastruktūras uzlabošanai, sakārtošanai un aprīkošanai, vides/dabas saudzēšanai, aktivitātēm dabā, kas vērstas uz vides saudzēšanu un saglabāšanu, kā arī sabiedrības izglītošanai par vides jautājumiem), tāpat arī uz labdarību, izglītību, kultūru, integrāciju, sociālo jomu, sportu un citām jomām.

Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 400 eiro. Savukārt, ja projekta sagatavošanā un īstenošanā apvienojušās un kvalitatīvi sadarbojas vismaz divas organizācijas (tajā skaitā neformālās iedzīvotāju grupas), tad konkrētajam projektam ir iespēja iegūt 800 eiro. Ierobežotā budžeta dēļ ir iespējams daļējs atbalsts iesniegtajiem projektiem.

Projekta uzsākšanas laiks ir ne agrāk kā 11. oktobris, bet projekta īstenošanas termiņš nedrīkst pārsniegt nākamā gada 10. oktobri. Projekta aktivitātes jāīsteno Alūksnes un Smiltenes novados. Projekta pieteikumus caurskatīs un vērtēs žūrija, kurā būs biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” pārstāvji, ziedotāji, kuri 16. projektu konkursam ziedojuši vismaz 30 eiro, viens fonda pārstāvis, divi pašvaldību pārstāvji un divi uzņēmēji no Alūksnes un Smiltenes novadiem. Lēmumu par konkursa uzvarētāju konkursa komisija pieņems līdz 4. oktobrim, informē Agita Bērziņa.

Sīkāka informācija, kā arī konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Alūksnes un Apes novada fonda mājaslapā www.aanf.lv.

Atbalstītas vairāk nekā 200 iniciatīvas

Līdz šim “Alūksnes un Apes novada fonds” 15 projektu konkursos jau atbalstījis 204 iedzīvotāju iniciatīvas.
Tas dibināts 2005. gada 25. aprīlī ar mērķi veicināt mērķtiecīgu labdarības attīstību, atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot visas iedzīvotāju grupas, lai risinātu kopienas problēmas. Fonda darbības teritorija ir Alūksnes un Smiltenes novadi.

Fonda darbības virzieni ir līdzekļu piesaiste no privātpersonām un uzņēmumiem, lai finansētu vietējos projektus, sabiedrības informēšana un izglītošana par labdarības nozīmi vietējās kopienas attīstībā, labdarības tradīciju pētīšana, brīvprātīgo kustības veicināšana labdarības attīstības procesos. Šo gadu laikā piesaistīts finansējums teju miljons eiro apmērā – 975 952 eiro.

Novados