Variņu pagasta bērniem – svētki

Šonedēļ svētki ir Variņu pamatskolas skolēniem un visiem pārējiem pagastā dzīvojošiem bērniem – pie skolas ir atvērts jaunais rotaļu laukums.

Ilgi gaidīts, tas beidzot priecē pagasta visjaunāko paaudzi pirmsskolas un jaunāko klašu vecumā.  

Ieguvums ir šķēršļu josla, rāpšanās siena un šūpoles. Vienas šūpoles ligzdai līdzīgā formā vēl tikai būs, tās plānots atvest un uzstādīt šodien, 13. novembrī.

“Esam ļoti priecīgi un sajūsmināti! Daudzus gadus mēs uz to gājām, jo vecās rotaļu iekārtas ir nolietojušās, un beidzot mums ir jaunas,” “Ziemeļlatvijai” teic Variņu pamatskolas direktore Taiga Kalniņa. 

Jaunais rotaļu laukums ir Variņu pamatskolas iniciatīva, savukārt finansējumu no sava budžeta piešķīrusi Smiltenes novada dome, rodot šogad tādu iespēju.

Izmaksas ir lielas, ieskaitot arī jaunās šūpoles Variņu pamatskolas pirmsskolas grupiņām, – aptuveni 12 tūkstoši eiro. Izglītības iestāde lūdz ikvienu rotaļu laukuma apmeklētāju saudzīgi apieties ar iekārtām, jo tās kalpos tik ilgi, cik labi tiks taupītas.

Skolas jaunais rotaļu laukums ir publiski pieejams visiem bērniem. Sākotnēji bijusi doma ierīkot žogu un slēdzamus vārtus, tomēr izglītības iestāde no tāda plāna atteikusies.

“Tas būtu tāpat, kā nopirkt konfekti bērnam, parādīt un nedot. Mūsu skolēniem jau skaidrojām, – ja būs sēta, jūs tiksiet rotaļu laukumā tikai skolas laikā, jo pēc stundām laukums būs ciet. Bērni paši ir ļoti ieinteresēti saudzēt jaunās iekārtas,” stāsta Taiga Kalniņa.
Variņu pamatskolā mācības notiek 1.–6. klasēm, savā ēkā strādā arī pirmsskolas grupiņas.

“Bērni grib nākt uz skolu. Esam ļoti piesardzīgi un ievērojam drošības pasākumus,” teic skolas direktore.

Novados