Veiksmīgi noslēdzas nomas tiesību izsole, bet Ozolu skola paliek bez īpašnieka 3

Aizvadītajā piektdienā Valkas novada domē notika trīs izsoles – nomas tiesību izsole uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads” un mutiskās izsoles ar augšupejošu soli nekustamajiem īpašumiem Ozolu skola Zvārtavas pagastā un dzīvoklis daudzdzīvokļu namā Raiņa ielā 18 –39.

Pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas juriste Līga Čukure informē, ka veiksmīgi noslēgusies nomas tiesību izsole Ķieģeļcepļa ražošanas ēkai un teritorijai, bet diemžēl nenotika Ozolu skolas un pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa izsole, jo līdz noteiktajam termiņam – 8. augustam – netika saņemts neviens pieteikums. Uz nomas tiesību izsoli bija pieteicies tikai viens pretendents.

Nomas tiesības uz investīciju objektu ieguva SIA “Waumild” no Gulbenes. L. Čukure skaidro, ka nomniekam katru mēnesi pašvaldībai būs jāmaksā nosacītā nomas maksa mēnesī – 4000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Uzņēmuma galvenais darbības mērķis būs kokogļu ražošana. 

Pašvaldības paziņojumā par nomas tiesību izsoli norādīts, ka nomniekam ir pienākums nomas līgumā noteiktajā kārtībā trīs gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldīt nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz 1 300 000 eiro apmērā un radīt 30 jaunas darba vietas. Nomas objektu pašvaldība iznomā uz laiku līdz 30 gadiem. 

Uzņēmuma pārstāve Linda Strazdiņa tuvākajā laikā ieradīsies novada domē, lai slēgtu nomas līgumu. Viņa atklāj, ka reāli uzņēmums darbību uzsāks pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. L. Strazdiņa lēš, ka pirmie darbi varētu sākties oktobrī. Uz jautājumu, vai viņu nedara bažīgu jautājums par darbaspēka atrašanu, L. Strazdiņa atbild, ka viņa par to daudz domā, bet ir padomā alternatīvs variants. Tuvākajā laikā “Ziemeļlatvija” aicinās L. Strazdiņu uz sarunu, kurā viņa sola pastāstīt par uzņēmuma plāniem un vēlmi attīstīt uzņēmējdarbību novada teritorijā. 

“Ziemeļlatvija” jau vairākkārt rakstījusi par pašvaldības nodomu bijušajai Ozolu skolai, kas atrodas vēsturiskā ēkā un ir atjaunota un uzturēta, atrast jaunu īpašnieku. Ļoti mazā skolēnu skaita dēļ pašvaldībai diemžēl nācās skolu slēgt, jo aizvadītajā mācību gadā Ozolu sākumskola ieguva Latvijas mazākās skolas statusu. Pašvaldība Ozolu skolai noteica izsoles sākumcenu – 49 tūkstoši eiro.    

L. Čukure stāsta, ka novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija septembrī lems, kā rīkoties attiecībā ar Ozolu skolas un dzīvokļa izsolēm. Uz dzīvokli pašvaldība, visticamāk, izsludinās atkārtotu izsoli. L. Čukure brīnās, kāpēc dzīvokļa izsolei nepieteicās neviens pretendents, jo pēdējā laikā Valkā nekustamā īpašuma tirgus kļuvis aktīvs un dzīvokļiem ir palielinājušās cenas. Pašvaldība dzīvoklim bija noteikusi sākumcenu – 8010 eiro.

Komentāri 3

bezugunsnavdumu

Izsoli vinnēja čaumalas firma ar nulles apgorzījumu un nulles nodokļu maksājumiem par pedējiem 3 gadiem. Viss Kraukļa gaumē. Bez afēras nu nekā.

Man liela ziņkarība uzzināt kas tas ir par alternatīvo variantu, kā nenodarbināt autobusu ar cilvēkiem, kā to prasija izsoles noteikumi.

pirms 2 gadiem, 2019.08.19 15:10

bezugunsnavdumu

Ko šīs čaumalas firmas dalībniekos aizmirsa Zariņš?

pirms 2 gadiem, 2019.08.19 22:33

bezugunsnavdumu

Dot padomus kā apčakrēt novada budžetu, īres maksu maksājot alternatīvi?

Es jau nojaušu kāda tur būs ražošana. Alternatīva.

pirms 2 gadiem, 2019.08.19 22:35

Novados