Vēl tikai šonedēļ apskatāma mākslinieka Jāņa Strupuļa jubilejas izstāde "ATSKATS" Valkas muzejā!

Valkas novadpētniecības muzejā Valkā Rīgas ielā 64 no 26.janvāra līdz 31.martam būs apskatāma medaļu mākslinieka, grafikas dizainera un gleznotāja Jāņa Strupuļa darbu izstāde “ATSKATS”.

2019.gada 28.janvārī ir 70 gadu jubileja vienam no Latvijas izcilākajiem medaļu māksliniekiem, grafikas dizaineram un gleznotājam Jānim Strupulim. 

Mākslinieka Jāņa Strupuļa darbi ir unikāla un nozīmīga Latvijas kultūras mantojuma sastāvdaļa. Īpaši viņa radītās medaļas ir augstvērtīgi mākslas priekšmeti, kas veido būtisku lappusi Latvijas medaļu mākslas vēsturē. Jāņa Strupuļa darbi atrodas astoņpadsmit valstu 60 muzejos un daudzās privātajās kolekcijās. Mākslas zinātniece Ingrīda Burāne J. Strupuli raksturo šādi: “Nezinu latviešu mākslā mūsu paaudzē otru tādu radošu personību, kura tik mērķtiecīgi un harmoniski būtu savu talantu īstenojusi un iekodējusi nu jau uz laiku laikiem Latvijas kultūras vēsturē.” 

Izstādē “ATSKATS” demonstrēti Jāņa Strupuļa darbi no 1970.gada līdz 2018.gadam, kas atklāj mākslinieka radošās darbības daudzpusību: medaļas, monētu modeļi, tēlniecība, gleznas, zīmējumi, heraldika, grafiskais dizains, koktēlniecības darbi.

Sagatavots un izdots Jāņa Strupuļa 70 gadu jubilejas katalogs “ATSKATS”. Tajā apkopoti Jāņa Strupuļa darbi no 1970.gada līdz 2018.gadam. Teksti ir latviešu un angļu valodā. Izdevējs ir Medicīnas muzeja atbalsta fonda biedrība. Katalogs izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Pētera Cielava atbalstu.

Jāņa Strupuļa dzimtā puse ir Vecpiebalga. Ar Valku māksliniekam ciešākas saites bija agrā jaunībā. J. Strupulis mācījās Valkas 1. vidusskolā (tagad Valkas ģimnāzija) laikā no 1964. līdz 1966. gadam. “Pirms tam vairākas vasaras esmu pavadījis Valkā, jo te dzīvoja mana vecāmāte. Likās pašsaprotami, ka jāstājas Valkas 1. vidusskolā. Arī studējot Latvijas Mākslas akadēmijā un vēlāk, bieži esmu bijis Valkā, jo tad te dzīvoja arī mana māte (līdz 1984. gadam),” atceras Jānis Strupulis. Valkā Jānim Strupulim radās interese par mākslu. Te viņš sāka pirkt pirmās mākslas grāmatas un apmeklēja fakultatīvās mākslas vēstures stundas Valkas 1. vidusskolā pie skolotāja un gleznotāja Harija Bērziņa (1904-1977). 

Jau kļuvis par profesionālu un pasaulē atpazītu mākslinieku, Jānis Strupulis vienmēr ir atsaucies uz valcēniešu uzaicinājumiem gan veidot kādu medaļu, gan piedalīties izstādēs. 

Valkas novadpētniecības muzeja krājumā glabājas vairāk nekā 50 Jāņa Strupuļa veidotās medaļas un plaketes.

Esam pateicīgi izcilajam māksliniekam, ka viņš savas nozīmīgās jubilejas pirmo izstādi piekrita rīkot Valkā – savā jaunības dienu pilsētā.

20190115-1555-janis-strupulis-afisha.jpg

Izstāde “ATSKATS” apskatāma līdz 2019.gada 31.martam.

Muzeja darba laiks:

Pirmdienās - piektdienās plkst.10:00 – 17:00

Sestdienās plkst.10:00 – 16:00

Ieejas maksa izstādē: EUR 0,75 ; pensionāriem, studentiem un skolēniem EUR 0,30


Novados