Vēsturisko Ozolu skolas ēku iegādājas komponists Jānis Lūsēns

Ar pozitīvu rezultātu noslēgušies Valkas novada domes centieni pārdot bijušās Ozolu skolas ēku. Tā atrodas Zvārtavas pagastā. Jāpiebilst, ka ēka pārdota atkārtotā izsolē, jo pirms tam pašvaldības rīkotā izsole nevainagojās panākumiem.

Ozolu skola novadā bija pirmā vispārizglītojošā iestāde, kura no pamatskolas ieguva sākumskolas statusu, bet pēc kāda laika skolu slēdza, jo tajā mācījās mazāk par desmit skolēniem. Lai vēsturiskā skolas ēka neietu postā un nepiedzīvotu Omuļu skolas (Ērģemes pagastā) likteni, pašvaldība jau pēc skolas slēgšanas intensīvi meklēja potenciālos jaunos īpašniekus. “Ziemeļlatvija” rakstīja, ka interesi par ēku, kas atrodas pievilcīgā lauku ainavā un klusumā, izrādīja Latvijā pazīstamais komponists Jānis Lūsēns. Tomēr toreiz viņš pieņēma lēmumu īpašumu neiegādāties.      

Vakar notika Valkas novada domes sēde, kurā deputāti apstiprināja izsoles rezultātus. Tie atklāj, ka J. Lūsēns tomēr ir mainījis lēmumu un pieteicies uz atkārtotu bijušās skolas ēkas izsoli.

Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis informē, ka atkārtotā izsole notika 31. janvārī. Pašvaldība pazemināja noteikto izsoles cenu uz 39 200 eiro. Izsoles solis – 1000 eiro. Noteiktajā termiņā izsolei reģistrēja vienu pretendentu – J. Lūsēnu. Viņš savā īpašumā par 40 200 eiro ieguva vēsturisko īpašumu “Ozola skola”, kas sastāv no 6,42 hektāriem zemes platības ar esošām ēkām un būvēm: dzīvojamo māju ar adresi “Būrkalni”, skolu, klēti, artēzisko aku, šķūni, saimniecības ēku un asfaltētu piebraucamo ceļu. Ņemot vērā izsoles noteikumus, J. Lūsēnam mēneša laikā no izsoles dienas ir jāsamaksā par nosolīto īpašumu. 3. februārī ir saņemts J. Lūsēna  maksājums 36 280 eiro apmērā. Tas apliecina, ka ir veikta pilna samaksa par nosolīto īpašumu, pieskaitot pirms izsoles iemaksāto drošības naudu – 3920 eiro apmērā.

“Tas, ka Ozolu skolu savā īpašumā iegādājās Jānis Lūsēns, ir liels ieguvums ne tikai Zvārtavas pagastam un novadam, bet visai Ziemeļvidzemei. Esmu pārliecināts, ka šī būs jauna kultūras vieta, kur notiks radošās nometnes un dažādi interesanti muzikāli projekti. Ozolu skola būs komponista pastāvīgā dzīvesvieta, un viņš vairākkārt ir uzsvēris, ka te arī deklarēs savu dzīvesvietu. Turklāt jau ir sarunāts, ka komponists rīkos Ziemassvētku koncertu pilsētas kultūras namā,” ir gandarīts V. A. Krauklis. 

Jāpiebilst, ka tagad par līdzīgiem īpašumiem, kāda ir Ozolu skola, Latvijā ir interese, piemēram, lai izveidotu viesu namu. Arvien vairāk pilsētnieku, ne tikai no Latvijas, bet arī ārzemēm, meklē iespēju izrauties uz klusām un nedaudz mežonīgām vietām laukos, kur var atpūsties no ikdienas stresa, kādu laiku neizmantot mūsdienu tehnoloģijas ierīces un nesteidzīgi izbaudīt Latvijas dabu. Jāpiebilst, ka Zvārtavas pagastā ir ne tikai neskarta  un gleznaina daba, bet atrodas arī novada lielākie ezeri. To kopplatība ir 477 hektāri. Lielākais ezers ir Salainis – 77,8 ha, Vēderis – 50,9 ha, Vadainis – 49,6 ha un vēl 13 ezeri, kuri ir lielāki par vienu hektāru. Pie īpaši aizsargājamām teritorijām pieder 288 hektārus lielais Vadaiņu purvs.

Novados