VID aicina fiziskās personas izmantot Elektroniskās deklarēšanas sistēmā pieejamo informāciju

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir konstatējis, ka bieži vien iedzīvotājiem rodas problēmas saņemt pārmaksāto nodokļu atmaksas, pabalstus, pensiju un citus pakalpojumus darba devēju negodprātīgas rīcības dēļ. Tāpat mēdz būt gadījumi, kad personas var tikt sodītas par “fiktīvo” uzņēmumu radītajām saistībām, jo personas dati izmantoti bez viņu piekrišanas.

Nereti ir gadījumi, kad cilvēks konstatē, ka darba devējs viņu nav uzrādījis kā darba ņēmēju, nav iesniedzis VID datus par darba attiecību pārtraukšanu, uzrādījis nepareizus datus par algas apmēru, vai pašai personai nezinot tā ir kļuvusi par darba ņēmēju (amatpersonu) kādā “fiktīvā” uzņēmumā, kur faktiski nestrādā.

Tādēļ aicinām iedzīvotājus izmantot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) pieejamos datus un regulāri pārbaudīt darba devēja deklarētos ienākumus, ieturētos nodokļus un darba periodus, lai savlaicīgi konstatētu šādus gadījumus un informētu par tiem Valsts ieņēmumu dienestu.


EDS sadaļā “Pārskati” ikvienam iedzīvotājam pieejama šāda informācija:

- apakšsadaļā “Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas”, izvēloties attiecīgā pārskata veidu var iegūt informāciju par:

  • darba devēja aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (pārskats “Darba devēju aprēķinātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”);
  • darba devēja deklarēto ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli (pārskats “Darba devēju ieturētais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis”);
  • darba devēja deklarētos ceturkšņa ienākumus mikrouzņēmumā (pārskats “Darba devēju aprēķināto ienākumu apjoms mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijās”);
  • darba devēja deklarētos fiziskās personas darba periodus (pārskats “Darba vietas un nodarbinātības periodi”);
  • kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem un gada laikā Jums piemērotā neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmēru (par apgādājamajiem, par invaliditāti u.c.) (pārskats “Ienākumu izmaksātāju iesniegtie paziņojumi par fiziskajai personai izmaksātajām summām, no 2009.g.”);

- informācija par personas pārstāvību uzņēmumos (SIA, ZS, IU, IK), kā arī  citas fiziskas personas pārstāvībai uz pilnvaras pamata atrodama pārskatā “Pārstāvētās personas”.

Darba ņēmēju informētība par EDS norādīto datu korektumu ļauj savlaicīgi konstatēt un risināt problēmas, bez papildu apgrūtinājumiem saņemt pabalstus un/vai citus pakalpojumus iestādēs, izvairīties no sankcijām u.c.


Ja konstatējat par sevi norādīto datu neatbilstību, lūdzu informējiet par to VID, rakstot EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.

Novados