Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs “Smiltene” sarunu vakaros veicinās izpratni un iedrošinās kļūt par audžuģimeni. Pirmā tikšanās ceturtdien, 26.septembrī

Sabiedrībā joprojām trūkst izpratnes par lomu ģimeniskās bērnu aprūpes nodrošināšanā uz laiku. Bet Latvijā joprojām ir bērni, kuriem trūkst vecāku mīlestības, rūpju un uzmanības. Smiltenē, Galdnieku ielā 10B, no 26. septembra Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs “Smiltene” rīkos sarunu vakaru ģimenēm, kuras apsver iespēju kļūt par audžuģimeni, aizbildni, adoptētāju vai viesģimeni. Pirmais – 26. septembrī pulksten 17.30.

“Uz sarunu vakariem var nākt visi, kam radusies interese par audžuģimenes izveidi vai kļūšanu par adoptētāju, jo pieredze rāda, ka no intereses līdz reālai darbībai paiet no divarpus līdz trīs gadiem. Cilvēkiem ir ļoti daudz jautājumu, kurus nav tik viegli uzdot, tādēļ tiks rīkoti šie sarunu vakari,” uzsver centra vadītājs Viktors Ņikiforovs.

Sarunu vakarā piedalīsies arī pieredzējušas audžuģimenes, adoptē­tāji, tiks sniegta informācija par dažādiem aprūpes veidiem, atbalsta sistēmu audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm. Pasākumā runās par apmācības iespējām Smiltenē, lai kļūtu par audžuģimeni, par to, kā notiek pats process, kā arī apspriesti dažādi jautājumi, kas cilvēkiem rada bažas, piemēram, par bioloģiskajiem vecākiem, atbalsta sistēmu, finansiālo pusi un citiem svarīgiem tematiem. Reizēm cilvēki ir kautrīgi un publiski nevēlas runāt, tādēļ Vidzemes reģiona Ģimeņu atbalsta centrā “Smiltene” tiek piedāvāta arī iespēja nākt aprunāties individuāli.

V. Ņikiforovs atklāj, ka adoptētāji un topošās audžuģimenes centrā var veikt arī bezmaksas psiholoģisko izpēti. Regulāri darbojas atbalsta grupa audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem psihologa vadībā. Atbalsta grupa – tā ir iespēja speciālista vadībā pārrunāt dažādas situācijas un dalīties pieredzē.

Ārpusģimenes atbalsta centrs sniedz atbalstu audžuģimenēm, specializētām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm, nodrošinot pēc iespējas ģimeniskai videi pietuvinātu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu pieejamību bērniem, kuri tiek šķirti no ģimenes. Atbalsta centrs nodrošina psihologa konsultācijas un atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm, kā arī potenciālo adoptētāju un audžuģimeņu apmācības.

Atbalsta centra koordinatore, audžuģimeņu un adoptētāju mentore Aija Gulbe iedrošina novada iedzīvotājus atnākt uz pirmo sarunu vakaru, sakot: “Sarunu vakari nav mācību stunda, tie notiks neformālā un nepiespiestā gaisotnē pie tējas un kafijas. Gaidīsim arī tos cilvēkus, kas kaut vai tikai reizi ir iedomājušies par šo tēmu. Tikšanās reizē ikviens varēs uzdod no vienkāršākā līdz sarežģītākajam jautājumam speciālistiem un ģimenēm, kuras uzņēmušās šo misiju. Šī patiešām ir lieliska iespēja rast atbildes, veicināt izpratni un lauzt stereotipus par tēmu, par ko pirms gadiem desmit un divdesmit runāja daudz mazāk. Svarīgi zināt, ka ievērojam konfidencialitāti.”
Interesentiem lūgums iepriekš pieteikties pie A. Gulbes, zvanot uz 29341032.

Novados