Viedokli par Cērtenes pilskalnu varēs izteikt ikviens

Šomēnes sabiedriskajai apspriešanai Smiltenes novada dome nodos Cērtenes pilskalna Smiltenē teritorijas attīstības koncepciju jeb galveno ieceri.

Pēc sabiedriskās apspriešanas pašvaldība apkopos sabiedrības izteiktos viedokļus un priekšlikumus par to, kādam vajadzētu būt Cērtenes pilskalnam un tam piegulošajam mežam, un tad deputāti lems par  Cērtenes pilskalna teritorijas attīstības koncepciju galīgajā variantā un par šā dokumenta apstiprināšanu.

Deputātus aizvedīs uz pilskalnu

Koncepcijas pirmo redakciju novada deputāti izskatīja domes sēdē 28. oktobrī. 

“Ziemeļlatvija” nesen rakstīja par to, ka pašvaldībai piederošais piepilsētas mežs pie Cērtenes pilskalna ir atstāts novārtā, – aktīvās atpūtas un pastaigu takas elementi savu laiku ir nokalpojuši un daži pat bojāti, atpūtas vieta pie Cērtenes upītes ieaugusi garā zālē un piedrazota, pirms dažiem gadiem iestādītais jaunais mežs aizaudzis ar pamežu.

Lai sakoptu pašvaldībai piederošo, Cērtenes pilskalnam piegulošo teritoriju, Smiltenes novada fonda “Krustceles” valdes loceklis Jānis Dinga ar “Ziemeļlatvijas” publikācijas palīdzību uz kopīgu talku aicināja Smiltenes novada deputātus.

Līdz 2017. gadam novada pašvaldībai piederošo Smiltenes piepilsētas mežu teritoriju pie Cērtenes pilskalna kopa fonds “Krustceles”. Šī nevalstiskā organizācija ir ilggadējs akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” sadarbības partneris, kas valsts mežos kopj un uztur kārtībā Cērtenes pilskalnu, tam piegulošos valsts mežus un Klievezera apkārtni. 

Jānis Dinga piedalījās 28. oktobrī notikušajā  Smiltenes novada domes sēdē, kad deputāti sprieda par Cērtenes pilskalna Smiltenē teritorijas attīstības koncepciju. “Pārmaiņas ir paredzētas lielas, bet vai  tik lielas vajag?” spriež Jānis Dinga. Savu viedokli viņš izteiks sabiedriskajā apspriešanā. 

Jānis Dinga piebilst, ka plānotās talkas vietā deputāti un domes priekšsēdētājs kopā ar viņu apskatīs Cērtenes pilskalnu un piepilsētas mežu, lai novērtētu, kā plānotā koncepcija iederas Cērtenes pilskalnā, kas ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Domā arī par marķētiem celiņiem

Smiltenes novada domes teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine skaidro, ka pašvaldība ir izstrādājusi attīstības priekšlikumu jeb plānu Cērtenes pilskalnam un tai piegulošajai teritorijai gan attiecībā uz pašvaldībai, gan valstij piederošajiem mežiem, ko apsaimnieko akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM). 

“Pilskalna teritorija pieder gan pašvaldībai, gan LVM,  un mums ir būtisks kopīgais redzējums par abām zonām, izvērtējot esošo situāciju un galvenās vērtības. Koncepcija neveicina milzīgas izmaiņas dabā un teritorijā. Tā paredz, piemēram, papildināt veselības takas labiekārtojuma elementus un izkopt ainaviskos skatus. Cērtenes pilskalns ir iemīļota iedzīvotāju pastaigu vieta, kur baudīt dabu, klusumu, mieru, un tas ir ņemts vērā. Dabas vērtības saglabāsies. Taču pašreiz šajā teritorijā nav viegli orientēties, jo ir liels celiņu tīklojums un cilvēks ne vienmēr zina, kurā vietā viņš atrodas, tāpēc nākotnē jādomā par marķētiem celiņiem,” piebilst Agija Kukaine un aicina iedzīvotājus sabiedriskās apspriešanas laikā izskatīt koncepciju un izteikt viedokļus un priekšlikumus. 

Cērtenes pilskalna  teritorijas attīstības koncepcijas izstrādi atzinīgi vērtē Smiltenes novada deputāts, akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” mežsaimniecības plānošanas vadītājs Aigars Dudelis. 

“Pati ideja par to, ka jābūt šādam tematiskam plānojumam, ir apsveicama, jo tas palīdz, tālāk pieņemot lēmumus, saprast, kur virzīties  attiecībā uz objektu izveidošanu, taku uzlabošanu, vai kāda koka nociršanu. Tad ir skaidrs, uz ko balstīties. Bet, protams, šim tematiskajam plānojumam ir jāiziet sabiedriskā apspriešana, jo cilvēkiem, īpaši Jānim Dingam un viņa ģimenei, kas tur  ieguldījuši daudz darba, ir jāpasaka savs viedoklis,” uzsver Aigars Dudelis.

Viņš arī piebilst, ka LVM ir laba sadarbība ar Smiltenes novada domi un nepieciešamības gadījumā LVM labprāt dalīsies ar pašvaldību savā pieredzē par mežu apsaimniekošanu. 

Tiklīdz būs izlemts, kādā veidā rīkot sabiedrisko apspriešanu, Smiltenes novada dome informēs par tās norisi un laiku.

Novados