2015. gadā pakāpeniski uzsāks Valsts un pašvaldību vienoto klientu centru izveidi visā Latvijā

2015. gadā pakāpeniski tiks uzsākta Valsts un pašvaldību vienoto klientu centru izveide 89 novadu nozīmes un 21 reģionālās nozīmes centros, un līdz 2020.gadam arī 9 nacionālās nozīmes attīstības centros. To paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) sagatavotie un otrdien, 2015. gada 6.janvārī, valdībā apstiprinātie grozījumi Koncepcijā par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi (turpmāk – koncepcija).
 
Saskaņā ar koncepciju, 2014. gada pirmajā pusgadā Valmierā, Daugavpilī, Rojā un Aucē tika īstenots Valsts un pašvaldību vienoto klientu centru izveides pilotprojekts. Izvērtējot sasniegtos rezultātus, kas apliecināja šādas pieejas dzīvotspēju, kā arī ieguvumus iedzīvotājiem – iespēju taupīt laiku un naudu, apmeklējot vienu klientu apkalpošanas centru, tā vietā, lai saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus atsevišķi katru savā valsts vai pašvaldības iestādē, VARAM sagatavoja grozījumus koncepcijā.
 
VARAM valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Arnis Daugulis uzsver: „Pilotprojekts ļāva pārliecināties par to, ka valsts iestādes un pašvaldības var strādāt kopā un ir gatavas sadarboties, lai to pakalpojumi kļūtu ērtāki un pieejamāki iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Visās projektā iesaistītajās pašvaldībās sajutām iedzīvotāju atbalstu un patiesu ieinteresētību, lai turpinātu darbu.”
 
Šodien pieņemtais valdības lēmums paredz, ka saskaņā ar „vienas pieturas aģentūras” principu visā valsts teritorija pakāpeniski tiks izveidoti Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri. Tādējādi nodrošinot iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām atbilstošu publisko pakalpojumu klātienes sniegšanas organizēšanu un pakalpojumu pieejamību klātienē, vienlaicīgi mazinot administratīvo slogu un uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, kā arī ceļot publiskās pārvaldes darba efektivitāti un sadarbspējas.
 
Sākot ar 2015.gadu pakāpeniski tiks izveidoti Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
 
Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros iedzīvotājiem un uzņēmējiem vienuviet būs pieejami gan pašvaldības, gan pieprasītāko septiņu valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumi: Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta un Lauku atbalsta dienesta.
 
Tāpat šeit pēc nepieciešamības tiks sniegts atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā un nodrošinātas konsultācijas par valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumiem un publisko pakalpojumu portāla www.latvija.lv darbību.
 
Koncepcija neparedz jaunas valsts pārvaldes institūcijas izveidošanu. Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveide balstās uz starpinstitucionālo sadarbību un domāšanas veida maiņu, kas ir vērsta uz klienta vēlmi publiskos pakalpojumu saņemt pēc iespējas vienkāršā un klientam ērtā veidā.

Novados