Aicina izteikt viedokli par pretendentiem ikgadējai balvai par videi nedraudzīgu rīcību "Zirgābols"

Līdz 20.martam nevalstiskās organizācijas un citi interesenti tiek aicināti iesūtīt savu viedokli par pretendentiem vides aizsardzības aktīvistu nodibinātajai gada balvai "Zirgābols", aģentūru LETA informēja balvas organizētāji.

Savu viedokli var sūtīt uz e-pasta adresi "[email protected]".

Vides aizsardzībā ieinteresētu domubiedru grupa - Zirgābola balvas padome - jau sesto reizi pasniegs ikgadējos "Zirgābolus". Balvas mērķis ir pievērst uzmanību vides aizsardzībai Latvijā, videi nedraudzīgiem projektiem, amatpersonu darbībai/bezdarbībai vides aizsardzības jomā, tas ir, vides ķēzīšanai un ķēzītājiem.

Pērn balva "Zirgābols" nominācijā "Ķēzienprojekts" piešķirta AS "Latvijas Valsts ceļi" par ceļa posma Vāverkrogs-Jugla asfaltēšanas projektu, kas paredz daļēju Lielo Kangaru kalnu grēdas norakšanu, izmainot ceļa seguma šķērsprofilu un garenprofilu, nocērtot arī vismaz 800 koku ceļa malā.

Priekules novada domei piešķirta "Zirgābola" nominācija "Ķēzienlēmums" par to, ka tā pērn vienbalsīgi atbalstīja ūdeļu fermas būvniecību Gramzdas pagastā. Iepriekš 11 vides un dzīvnieku aizsardzības organizācijas atklātā vēstulē bija aicinājušas to nedarīt, norādot, ka kažokzvēru audzēšana ir saistīta ar vides piesārņojumu. Smiltenes novada dome tikusi pie nominācijas "Ķēzieniecere", jo tā iniciējusi grozījumus Grundzāles pagasta teritorijas plānojumā, kas paredz zemes lietošanas kategorijas maiņu par labu iecerei iegūt dolomītu īpašumos, gar kuriem tek Vecpalsas upe - viena no vērtīgākajām Latvijas upēm ar dabiskiem straujteces posmiem. Šī upe ir iekļauta prioritāro lašveidīgo zivju ūdeņu sarakstā.

Nominācija "Ķēzītājs" piešķirta Zemkopības ministrijai par divām lietām. Ministrija sniegusi atbalstu SIA "Ekobaltika Group" iecerei Baltijas jūrā zemūdens sprostos audzēt lašus un foreles. Ministrija bez saskaņošanas ar ekspertiem un ietekmes uz vidi novērtējuma piekrita nodot uzņēmumam ilgtermiņa nomā astoņas Baltijas jūras teritorijas akvakultūras attīstīšanai. Tāpat ministrija nomināciju izpelnījusies par grozījumiem noteikumos par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu. Noteikumi paredz, ka mežaparkos var tikt veikta jebkāda veida un apjoma būvniecība, neparedzot, ka mežaparku teritorijās būtu jāsaglabā mežs.

Nominācija "Lielais Zirgābols - 2013" tika piešķirta visiem vides politikas īstenotājiem Latvijā. Kā norāda balvas autori, vides politikas īstenotāju darbības rezultātā no kopumā 57 īpaši aizsargājamām dzīvotnēm 49 jeb 86% atrodas nelabvēlīgā stāvoklī un 47% stāvoklis turpina pasliktināties, kā arī reģistrēta viena izmirusi dzīvnieku suga - lidvāvere.

Piešķirta arī speciālā nominācija bijušajam vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Edmundam Sprūdžam "Vienaldzīgais ķēziens". Viņam šī nominācija piešķirta par ķēzīšanas pieļaušanu un nereaģēšanu uz Latvijas Dabas fonda pētījumu, kas parādīja Latvijas vides dramatisko situāciju.

Balva "Zirgābols" dibināta 2009.gadā kā papildinājums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ikgadējai balvai "Ābols" par vides uzlabošanu un aizsardzību. Šīs balvas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību vides aizsardzības problēmām Latvijā, videi nedraudzīgiem projektiem, amatpersonu darbībai vai bezdarbībai.

Novados