Aicina piedalīties apmācībā “Iepazīts = Iesaistīts!”

Aicinām piedalīties Vidzemes reģiona neformālās izglītības apmācības par neformālās izglītības izmantošanu darbā ar jauniešiem sociālās iekļaušanas jomā

“Iepazīts = Iesaistīts!”


Apmācības notiks:2015. gada 11.-13.novembrī, Viesu namā „Mīlmaņi”, Vidzemes reģionā, Gulbenes novads, Mīlmaņi, Rankas pagasts. http://milmani.blogspot.com/

Piesakies apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski: http://ej.uz/puzk

Pieteikšanās termiņš 30.oktobris. Apstiprinājums par dalību apmācībās katram personīgi tiks nosūtīts e-pastā līdz 2015. gada 4.novembrim.

Apmācību mērķis: attīstīt un pilnveidot izpratni par neformālo izglītību kā sociālās iekļaušanas instrumentu jaunatnes darbā.

Apmācību uzdevumi: 

attīstīt un pilnveidot izpratni par neformālo izglītību un sociālo iekļaušanu;

dot dalībniekiem vietu un laiku, lai dalītos pieredzē par situāciju jaunatnes darbā no sociālās iekļaušanas skatījuma;

apzināt izaicinājumus un to pārvarēšanas iespējas sociālās iekļaušanas jomā darbā ar jauniešiem; 

dot iespēju dalībniekiem apzināties pieejamos vietējos resursus.

Dalībnieku profils: dalībniekiem ir praktiska pieredze darbā ar jauniešiem (jaunatnes darbinieki, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, skolotāji, skolu psihologi, direktoru vietnieki audzināšanas darbā, skolēnu pašpārvalžu konsultanti, NVO pārstāvji, u.c.), tie pārstāv organizāciju vai institūciju, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, īpaši ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām jauniešu grupām un tiem ir priekšzināšanas un praktiska pieredze neformālās izglītības jomā (dalība JSPA rīkotajās apmācībās par neformālo izglītību u.c.).

Apmācības vadīs: Baiba Āboliņa un Gunta Grīnhofa 


Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Līva Stupele, Vidzemes reģionālā koordinatore tālr.: 29814984; [email protected]

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Latvijas Lauku forums” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv

Novados