Aicina uz semināru Smiltenē par sasaistes izveidošanu starp attīstības un budžeta plānošanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina pieteikties dalībai reģionālajā seminārā* par sasaistes izveidošanu starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī. 


Seminārā gaidīti visu Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas un budžeta plānošanas speciālisti, kā arī citi jomas interesenti.


Klātesošajiem būs iespēja saņemt Norvēģijas pieredzē balstītu metodisko materiālu par pasākuma tematiku. 


Reģionālais seminārs notiks: 

3. novembrī Smiltenes novada Kultūras centrā, Gaujas ielā 1.

Darba kārtība šeit!


Tā kā vietu skaits pasākumos ir ierobežots, lūgums pirms tam pieteikties šeit


Vienlaikus informējam, ka VARAM Norvēģijas Finanšu instrumenta projekta** ietvaros kopā ar Latvijas pilotpašvaldībām un eksperti Ingu Vilku piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos Norvēģijā, kā arī vairākās darba grupās Latvijā par sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu. Šī projekta aktivitātes mērķis ir veicināt identificējamas saiknes izveidošanu starp teritorijas attīstības plānošanas un budžeta plānošanas dokumentiem Latvijas pašvaldību līmenī un izstrādāt priekšlikumus tādu mehānismu izveidei, kuri ļaus nodrošināt izveidoto saikņu uzturēšanu un uzraudzību.


*Reģionālie semināri tiek finansēti no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" līdzekļiem.

** „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 3.aktivitātes „Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta 

Novados