Ansambļi iekļūst reģionālajā kārtā

Ir saņemta ziņa no virsdiriģenta Jāņa Petrovska, par to, kuri vokālie ansambļi no bijušā Valkas un Valmieras rajona teritorijas ir izvirzīti reģionālajai konkursa 2. kārtai, kas notiks 9. aprīlī Cēsīs.

Valkas novada kultūras darba speciāliste Līga Lāne priecājas, ka konkursa nākamajā kārtā piedalīsies Zvārtavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis, Grundzāles dziedošo dāmu apvienība "Prieks, kur tu rodies?!" un Variņu pagasta sieviešu vokālais ansamblis "Sinkope".

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra koru un vokālo ansambļu eksperts Lauris Goss aicina visus izvirzītos ansambļus labi nodziedāt arī nākamajā kārtā Cēsīs.

Novados