ASV Mortensona centra amatpersonu iepriecina bibliotēkas Strenču novadā

"Ziemeļlatvija" jau informēja, ka Jērcēnu pagasta bibliotēkas vadītāja Ilvija Ķimse pērn vienīgā no bijušā Valkas rajona bibliotēku darbiniecēm tika izvirzīta braucienam uz ASV, lai Mortensona centra apmācību programmas ietvaros iepazītos ar darbu Amerikas bibliotēkās.

Atrodoties ASV, viņa kopā ar kolēģēm no Staiceles, Brocēnu un Viesatu bibliotēkas sāka gatavot kopīgu projektu "Photovoice stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību", ko tagad īsteno Jērcēnos. Projekts atbalstīts Mortensona centra "Apmācību programmas līderiem un inovatoriem" un valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros.

 

Dalībnieku grupa jau izveidotaPagājušās nedēļas nogalē Strenču novadā un pēc tam Staicelē viesojās ASV Mortensona centra direktora vietniece Sūzana Šnuere, aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" direktora vietniece Sandra Ozoliņa un Bila & Melindas Geitsu fonda projekta koordinatores Līga Māsēna un Inga Niedra, lai redzētu, kā Jērcēnos un Staicelē notiek Amerikā gūto atziņu ieviešana praksē Latvijas bibliotēkās.

Jērcēnu bibliotēkas vadītāja Ilvija Ķimse stāsta, ka projekta ietvaros ir izveidota interesentu grupa, kura apgūs fotografēšanas iemaņas, pēc tam fotattēlos fiksēs interesantākos notikumus un ikdienas dzīvi pašvaldības teritorijā, bet gada nogalē savu gada darbu parādīs fotoizstādē. "Pašlaik grupā ir 11 cilvēki.

Esam jau izveidojuši programmu un afišu, lai maijā tiktos ar potenciālajiem projekta dalībniekiem, uzklausītu viņu vēlmes, problēmas un priekšlikumus. Jūnijā fotoamatieriem paredzēta apmācība, bet rudenī būs izstāde. Projektu plānojam pabeigt gada beigās," stāsta I. Ķimse.

Bibliotēkas vadītāja piebilst, ka vēl pirms Mortensona centra pārstāves ierašanās ļoti vēlējusies viņai parādīt jaunajā Plāņu saieta namā iekārtoto bibliotēku, un neslēpj prieku, ka izdevies šo nodomu īstenot. "Plāņos mūs sagaidīja arī Strenču novada izpilddirektors Aivars Auniņš un pagasta pārvaldes vadītāja Gunitai Kainaize.

Sūzana Šnuere bija ļoti pārsteigta, ka laukos salīdzinoši nelielam iedzīvotāju skaitam izveidota tik plaša un moderna bibliotēka. Mēs paskaidrojām, ka Latvijā ir citādāki sociālekonomiskie apstākļi nekā Amerikā un daļai iedzīvotāju ir sarežģīti vajadzības gadījumā nokļūt uz pilsētu lielajām bibliotēkām, tādēļ cenšamies panākt, lai vajadzīgo literatūru un informāciju viņi saņemtu tuvāk dzīvesvietai," stāsta I. Ķimse.

Īpaši patīk izvērstā sadarbībaPlāņu bibliotēkas vadītāja Līga Rābante informēja par bibliotēkas celtniecības gaitu. Savukārt Jērcēnmuižā pēc bibliotēkas apskates viesi apmeklēja arī jaunizveidoto izstāžu zāli, kurā būs projekta noslēguma izstāde. ASV pārstāve un pārējie viesi atzinīgi novērtēja visas vietējās sabiedrības aktivitāti kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Savukārt Staicelē viesus iepriecināja bibliotēkas bērnu nodaļas iekārtojums, kura veidošanā Jērcēnu bibliotēkas vadītājas sadarbības partnere Anita Strokša izmantojusi iegūto pieredzi ASV bibliotēkās. Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" direktora vietniece S. Ozoliņa ļoti atzinīgi vērtē redzēto.

"Jērcēnos varējām pārliecināties, cik veiksmīgi pēc apmācības ārzemēs bibliotēkas vadītāja spēj iegūtās zināšanas īstenot savā darbavietā. Personīgi man ļoti patika izveidotā sadarbība starp bibliotēku un vietējām organizācijām, piemēram, ar mednieku biedrību. Jūtams arī pašvaldības atbalsts. No tādas sadarbības daudz iegūst iedzīvotāji un, protams, arī pati bibliotēka," saka S. Ozoliņa.

Novados