Attaisnojuma dokumentiem jābūt atbilstošiem pakalpojumu faktiskajai būtībai 2

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu var saņemt, pamatojoties uz tādiem attaisnojuma dokumentiem, kas atbilst pakalpojumu faktiskajai būtībai, ir patiesi un atbilstoši kuriem ieņēmumi ir norādīti pakalpojuma sniedzēja grāmatvedībā. Lai pasargātu pakalpojumu saņēmējus, klientus no nepatīkamām situācijām, VID aicina komersantus strikti ievērot kases aparātu lietošanas un grāmatvedības uzskaites noteikumus.

 

VID informē, ka aizvien vairāk iedzīvotāju izmanto iespēju atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli par izglītības un medicīnas pakalpojumiem. Diemžēl, no VID neatkarīgu iemeslu dēļ, dažkārt nodokli saskaņā ar iesniegtajiem čekiem nav iespējams atmaksāt, jo komersants, kurš sniedzis pakalpojumu, ir paviršs vai nav sakārtojis savu saimniecisko darbību. VID jau vairākkārt ir norādījis uz ēnu ekonomikas riskiem, kuri iespaido ikvienu valsts iedzīvotāju, un aicinājis uzņēmējus būt godprātīgiem – ievērot Latvijas normatīvajos aktos noteiktās prasības gan darījumos ar citiem komersantiem, gan sniedzot pakalpojumus iedzīvotājiem.

Informējam, ka VID akcentēs šo problēmu arī Latvijas Zobārstu asociācijas sanāksmē “EXPO LATVIA DENTAL”, kas notiks šī gada 17.aprīlī.

 

VID vērš uzmanību, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu var saņemt, pamatojoties uz tādiem attaisnojuma dokumentiem, kas atbilst pakalpojumu faktiskajai būtībai, ir patiesi un atbilstoši kuriem ieņēmumi ir norādīti pakalpojuma sniedzēja grāmatvedībā.

 

Kas ir pamatots saimnieciskais darījums

Saskaņā ar vispārējām grāmatvedības prasībām saimniecisko darījumu uzskata par notikušu, ja tas ir pamatots. Pamatojums ir attaisnojuma dokuments, kura noformēšanas kārtību nosaka attiecīgs normatīvais akts. Turklāt visiem pakalpojuma sniedzēja grāmatvedības ierakstiem jābūt reģistrētiem, pamatojoties uz noformētiem attaisnojuma dokumentiem, tādējādi nodrošinot patiesu naudas līdzekļu un ieņēmumu uzskaiti.

Vēršam uzmanību, lai VID atzītu par atbilstošiem normatīvajos aktos noteiktajām prasībām gada ienākumu deklarācijai pievienotos dokumentus, kas apliecina attaisnotos izdevumus, tiem jābūt ne tikai noformētiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, bet tajos ietvertajai informācijai ir jābūt patiesai, darījumiem jābūt faktiski notikušiem un norādītiem (iegrāmatotiem vai reģistrētiem) pakalpojuma sniedzēja grāmatvedībā.

Ja gada ienākumu deklarācijai pievienots attaisnojuma dokuments, saskaņā ar kuru nav izdarīti ieraksti (veikts grāmatojums vai ieraksts) pakalpojuma sniedzēja grāmatvedībā, tas ir uzskatāms par fiktīvu, jo nav konstatējams, vai pakalpojums faktiski ir noticis. Šādā gadījumā pakalpojuma sniedzējs slēpj patiesos ienākumus, nenomaksājot nodokļus. Tādējādi VID nav tiesīgs veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu gadījumos, kad pakalpojuma sniedzēja grāmatvedības reģistros konkrētais darījums nav norādīts (neeksistē). Konstatējot šādus gadījumus, VID ir tiesīgs atteikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu nodokļu maksātājam.

 

Pārbaudes uzņēmumos

Pagājušajā gadā VID uzsāka nozaru pieeju nodokļu administrēšanā, pievēršot pastiprinātu uzmanību kādai konkrētai nozarei. Pēdējos mēnešos, veicot kontroles pasākumus zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem, tiek arī pārbaudīts, vai VID iesniegto fizisko personu gada ienākumu deklarācijām pievienoto attaisnoto izdevumu kases čeki par saņemtajiem zobārstniecības pakalpojumiem atbilst elektroniskā kases aparāta kontrollentām. Četros gadījumos ir konstatēts, ka minēto čeku darījuma vērtība nav atspoguļota kopējos dienas ieņēmumos. Tas tiek uzskatīts par rupju pārkāpumu, lietojot elektronisko kases aparātu, kuram mainīta konstrukcija vai programma, tādējādi slēpjot vai samazinot ar nodokļiem apliekamo objektu.

Komentāri 2

zobārsta klients

Ja man ir izsniegts čeks, kā lai es pārliecinos par to, vai tas tiks uzrādīts čeka izsniedzēja grāmatvedībā ?
Kārtējo reizi VID cenšas novelt visu atbildību uz pakalpojuma saņēmēja pleciem, jo tā ir vienkāršāk !

pirms 6 gadiem, 2015.04.18 14:57

Ja

Lūk, kārtējais absurdais pierādījums kā strādā ierēdņi mūsu valstī (VID). Par visu atbildīgs tikai ierindas pilsonis, kungi tikai saņem algu un vēl bļauj, ka par mazu.

pirms 6 gadiem, 2015.04.20 10:31

Novados