Aumeisteros reorganizē bibliotēku 2

No 1. marta tiek reorganizēta Smiltenes novada Grundzāles pagasta Aumeisteru bibliotēka, izveidojot Grundzāles bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktu Aumeisteros. Tā lēma Smiltenes novada domes sēdē.

Kā noskaidrojām Smiltenes novada domē, Grundzāles pagasta iedzīvotājiem nav pamata satraukties, jo bibliotēka netiek likvidēta, bet gan mainīts tās statuss no bibliotēkas uz klientu apkalpošanas centru.

"Reorganizāciju uzsāka, pamatojoties uz Valkas novada centrālās bibliotēkas atzinumu 13.01.2011. un Latvijas Bibliotēku padomes 01.02.2011. atzinumu, kur tika atzīts, ka šī bibliotēka neatbilst bibliotēku akreditācijas noteikumiem, tāpēc tika nolemts to pievienot Grundzāles bibliotēkai un izveidot ārējo apkalpošanas punktu Aumeisteros," skaidro Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Grundzāles bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkta bibliotekāre Aumeisteros Gundega Zeibote stāsta, ka tāpat kā līdz šim strādā otrdienās no pulksten 8 līdz 14.30, trešdienās no 9 līdz 16, bet piektdienās no 12.30 līdz 19. "Akreditācija neizdevās, jo mums vairs nav atbilstošu telpu. Sen nav veikts remonts, kam šobrīd nemaz nav līdzekļu. Tomēr apmeklētājiem tāpat ir pieejamas grāmatas, žurnāli, "Ziemeļlatvija".

Nacionālie laikraksti diemžēl vairs nav pieejami, jo ir pārāk dārgi. Gados jaunie cilvēki vairāk izmanto iespēju pabūt pie datora. Pavisam ārējā apkalpošanas punktā ir četri datori, trīs no tiem pieejami apmeklētājiem," atklāj G. Zeibote.

M. Mūze piebilst, ka no šī mēneša darbojas Smiltenes novada domes kultūras pārvalde, kuras tiešās pakļautības viena no iestādēm ir Smiltenes novada bibliotēka ar savām apakšstruktūrvienībām - Grundzāles, Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Loberģu, Birzuļu, Palsmanes un Variņu bibliotēkām.

Komentāri 2

Avīze

Bet, kā tad būs ar Grundzāles centra bibliotekas darba laiku? Patreizējais darba laiks ir sadalīts pa minūtēm un pusstundām , un ir izdevīgs tikai pašai bibliotekārei, bet absolīt neder tās apmeklētājiem. Lauku cilvēks nevar sēdēt aiz durvīm un gaidīt kad bibliotekāre atnāks no skolas un sāks darbu savā otrajā darba vietā-bibliotekā. Tā vien liekas ka Grundzālē trūkst cilvēku kam gribas strādāt ja vienam cilvēkam tiek "uzkrauta" tik liela darba slodze. Vajadzētu padomāt arī par tās apmeklētājiem pieņemamu darba laiku.

pirms 10 gadiem, 2011.03.10 17:57

Zina

Kāpēc Aumeistaros tik īss darba laiks??? Vai iedzīvotāji ir apmierināti?? Cik zinu, tad bibliotēkas strādā 7 un 8 stundas.

pirms 10 gadiem, 2011.03.11 10:16

Novados