Avīze – tā ir dzīve. Mums - 90!

Šodien aprit 90 gadi, kopš uzņēmīgi un patriotiski noskaņoti cilvēki Valkā izdeva pirmo laikraksta “Ziemeļlatvija” numuru. 90 gadi laikrakstam ir varens mūžs. Šajos gados ir mainījusies valsts vara, uzskati, prasības un avīzei bija jādzīvo līdzi laikam, bieži – jāizdzīvo pārveidojoties.


 Tikai 15 gadus „Ziemeļlatvija” saglabāja savu sākotnējo nosaukumu, pēc tam nāca “Mūsu Zeme”, “Darba Karogs”, līdz, atgūstot neatkarību, 1992. gadā atkal Ziemeļvidzemes laikraksts atguva savu vēsturisko nosaukumu. Nu jau 23 gadus ir atkal “Ziemeļlatvija”, kas trīs reizes nedēļā nes vēstis saviem lasītājiem.

 Avīze nav tikai apdrukātas papīra  lapas, kādu cilvēku domas ietērptas vārdos, tā visos laikos  ir dzīve. Avīzē ir dzīve, kuru mēs dzīvojam šodien. Tā dzīve, kas rit mums blakus. Tie ir notikumi, svētki, nebūšanas, problēmas, aktualitātes. Vislabāk to redzam, pāršķirstos vecos laikrakstus un palasot par notikumiem, kas risinājušies pirms gada, desmit vai 50. Avīze ir cilvēki, viņu uzskati, domas, vēlmes. 

Avīze esam mēs, redakcijas darbinieki, kas šeit strādājuši un joprojām te strādā. Paldies visiem mūsu priekšgājējiem, tiem, kas kādu savas dzīves daļu ir veidojuši “Ziemeļlatviju”. 

Vairākas reizes politiskā un ekonomiskā situācija ir bijusi tik saspringta, ka avīze ir bijusi likvidācijas priekšā vai pat kādu laiku nav iznākusi. Bet uzņēmīgi un lokāli patriotiski cilvēki allaž ir vēlējušies un spējuši laikrakstu atkal izdot. Paldies viņiem! Vēlos teikt lielu paldies arī visiem tiem, kas šobrīd strādā redakcijā. 

Mēs esam uzņēmums, kur ir maza kadru mainība - redakcijā zelta vērta bez rakstītprasmes ir dzīves pieredze un vietējās situācijas pārzināšana, kas ir tikai ar laiku iegūstamas iemaņas. 35 gadu darba jubileja šogad augustā būs jāsvin korespondentam un fotogrāfam  Aldim Mārim Dubļānam, 30 gadus redakcijā strādā korektore Vineta Putniņa. 25 gadus notikumus Smiltenes pusē apraksta žurnāliste Sandra Pētersone. 24 gadus redakcija ir darbavieta  Aivaram Zilberam. 

22 gadus “Ziemeļlatviju” par savām otrajām mājām saucu es – Ingūna Johansone, 13 gadus esmu laikraksta galvenā redaktore. 21 gadu redakcijā strādā korespondente Inga Karpova un maketētāja Olita Užane.16 gadus esam kopā ar portāla redaktori Sarmīti Ozolu, bet astoņus gadus reklāmas lauciņu pārvalda Edīte Brīdaka. Tikpat ilgi – jau astoņus gadus - avīzē strādā Smiltenes puses korespondente Santa Sinka.

  Jaunpienācēja redakcijas kolektīvā ir administratore Anita Kopštāle, kura  pirms gada un  četriem mēnešiem nomainīja pensijā aizvadīto Airu Vjažēviču, kura redakcijā nostrādāja 40 gadus. Sveiciens visiem “Ziemeļlatvijas” jubilejā!

 Lai mūsu avīzei mūžs ir tik ilgs, cik ilga būs cilvēku lasītprasme!

Novados