Cerīga ziņa cilvēkiem, kuriem rūp saglabāt Latvijas valsti

Iedegtie svecīšu simti Brīvības cīņu piemiņai ir liecība, ka vēl joprojām mūsu zemē daudzi cilvēki vēlas saglabāt Latviju - kādu to izcīnīja un veidoja tēvu tēvi.

 

Lūdzam informēt novadniekus  –

ir pavērusies iespēja aizstāvēt sevi parakstoties – atjaunot godīgu valsti ! 

 

18.septembrī CVK reģistrēja parakstu vākšanai atkārtoti likumprojektu:

http://www.cvk.lv/pub/public/31154.html

 

atjaunot tautas tiesības ietekmēt Saeimu (slikto 2012. gada grozījumu atcelšanu)

 

(2012.gadā ieviestie šķēršļi tautai iesniegt likumprojektus Saeimā nav pareizi, tie veicina varas pāreju valstī šauras personu grupas rokās – šo nepareizību ir jāatceļ)

 

Atcelt nepareizu likumu - tā ir arī iespēja labot kļūdas.

 

No 20.septembra Latvijas visās 119 pašvaldībās ir atvērtas ap pieci simti parakstu vietu - pilsētu un pagastu pārvaldēs, dzīves vietas reģistrācijas punktos.

 

Paraksta apliecināšanas maksa 1,42 eiro. Vairākās pašvaldībās lemts maksu neieturēt vai samazināt. Līdzīgi kā agrāk, parakstus apliecina arī bāriņtiesas un notāri (maksa gan augstāka).

Daļa pilsoņu (kam ir e-ident.karte) parakstīties var elektroniski portālā www.latvija.lv .

 

Ārvalstīs dzīvojošie LR pilsoņi vairs nevar kā agrāk parakstīties konsulātos, jābrauc ir uz Latviju. Ja iegādāta ID-karte (tās gan ir nedaudziem), tad e-parakstam vajadzētu darboties.

 

Parakstīšanās vietas

Rīgā (izpilddirekcijās): Daugavpils ielā 31, E.Smiļģa ielā 46, Rūpniecības ielā 21, Brīvības gatvē 266.  

Smiltenes novadā:  pagastu pārvaldēs Palsmanē- „Pagastmājā”; Variņos- Oktobra ielā 3; (maksa 0,00 eiro);  bāriņtiesā Bilskā- „Pašvaldības mājā”, Blomē- Cēsu ielā 9;   Brantos- Rīgas ielā 71; Grundzālē- Tilta ielā 5; Launkalnē- „Pilskalnos”; Palsmanē- „Pagasta namā”; (maksa 2,85 eiro).

Valkas novadā:  (maksa 1,40 eiro);  Ērģemē- „Pūcītēs”;  Kārķos- „Ausmās”;  Vijciemā- „Dalderos”; Zvārtavā- „Luturskolā”;  Valkas pagastā- „Lugažu muižā”;

Valkā- Beverīnas ielā 3 (dzimtsarakstu nod.)  un Semināra ielā 9 (bāriņtiesa).

 

Uzklikšķinot uz linka augstāk CVK lapā, var redzēt - visos novados parakstu vietas un to darba laiki [atveras, klikšķinot uz novada nosaukuma], instrukcija, paraugi utt., turpat arī links uz iniciatoru biedrības APPL mājas lapu.

 

Ikviena persona ir aizsargāta – par parakstīšanās kavēšanu jebkādā veidā (viltus, atrunas, iebaidīšana, draudi u.c.) iestājas kriminālatbildība pēc KL 90.panta. Tautas likumu iniciatīvas statuss ir vienlīdzīgs pašvaldību un Saeimas vēlēšanām !

 

Izrietoši, visiem 1,5 miljoniem vēlētāju Latvijā un ārvalstīs ir jāzina, ka ir izsludināta parakstīšanās par Tautas likuma projektu, lai ikviens varētu iepazīties un izdarīt savu izvēli – pievienoties vai atturēties.

 

Parakstīšanās notiks līdz 2016. gada 18. septembrim.

Šis ir vienīgais parakstīšanai izsludinātais Tautas likuma projekts valstī, citu nav. 

 

Lūdzam izlikt afišas novadā, informēt draugus un paziņas Latvijā un ārvalstīs –

par iespēju ikvienam ietekmēt savu dzīvi uz labu – iesniedzot Saeimā obligāto likumprojektu, kura būtība: atjaunot tautas tiesības "noraut stopkrānu" un kontrolēt Saeimu. Ja priekšstāvji Saeimā noraidīs šo likuma projektu, tad sekos referendums.


Preses konference par Tautas likuma projektu un parakstīšanās gaitu būs 2. decembrī, par laiku un vietu informēsim papildu.

 


Papildu info, kas jāzina katram:

 

Šoziem aktuālais - kas drīz notiks ar Tevi, ģimeni un Tavām mājām ?

Ja Tu gribi, lai prasa Tavas domas un rēķinās ar Tevi, tad nedrīksti vieglprātīgi atteikties no savām tiesībām būt lēmējs valstī !

Tās tika izkarotas Brīvības cīņās ar asinīm, un ir ierakstītas 1920.gada „Deklarācijā par Latvijas valsti”:

1.pants. Latvija ir patstāvīga un neatkarīga republika ar demokrātisku valsts iekārtu. 

2.pants. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. 


 

Bīstamības ir redzamas. Palielinās nabadzība, slimības un mirstība. Ievieš imigrantu piespiedu uzņemšanas kvotas. Ir paziņots plāns likvidēt/apvienot novadus. Paredz mainīt ne tikai novadu skaitu un robežas, bet plāno arī iedzīvotāju daļas pārcelšanos. Drīz sekos vēl citi ierobežojumi ....

 

To vēl var apturēt.

Piemēram, saliedējoties rūpēs par savām ģimenēm, 2001. gadā  ar 307 tūkstošiem parakstu rosinot Tautas likuma projektu, pilsoņi piespieda Saeimu apturēt „Latvenergo” privatizāciju.

Saliedējoties un ar 1/10 vēlētāju parakstiem rosinot vēlreiz Tautas likuma projektu, ir iespējams atjaunot – tautas tiesības, labu pārvaldību un godīgumu Latvijas valstī.

Novados