E vidē TOP 10 iekļuvuši arī Strenči, Valmiera un Smiltene 7

 26. janvārī, ir publiskoti pirmie „Latvijas e-indeksa” mērījumu rezultāti, kas raksturo pašvaldību un valsts iestāžu e-vides attīstības līmeni. Pašvaldību vidū augstākos rezultātus republikas nozīmes pilsētu grupā uzrāda Valmiera, lielo novadu grupā – Dobeles novads un mazo novadu grupā – Strenču novads. Savukārt starp valsts iestādēm ministriju grupā augstākie rezultāti ir Finanšu ministrijai un iestāžu grupā – VAS Ceļu satiksmes drošības direkcijai.

Uzvarētāji noteikti, veicot pašvaldību un valsts iestāžu aptaujas, kur tik vērtēti tādi faktori kā e-vides infrastruktūra, pašvaldības interneta resursu popularitāte un cilvēku prasmes, e-pārvalde un drošība (pašvaldību mērījumā) un efektīva iestādes iekšējo procesu organizācija, efektīva starpiestāžu sadarbība, efektīva dokumentu aprite, efektīva pakalpojumu sniegšana, efektīva sabiedrības iesaistīšana (valsts iestāžu aptaujā). 

Lai izstrādātu pārskatāmu e-vides iespēju izmantošanas novērtējumu pašvaldībās un valsts iestādēs, 2014. gadā „Latvijas e-indeksa" partnerības iniciatīvu uzsāka Lattelecom un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kopā ar partneriem – Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

Latvijas pašvaldību mērījumu iniciēja Lattelecom, un uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis skaidro: „Esam gandarīti, ka jau pirmajā gadā Latvijas pašvaldību e-indeksā piedalījās 116 no 119 valsts pašvaldībām – redzam, ka digitālā vide un tās attīstība pašvaldībām ir būtiska. Indeksa rezultātus pašvaldības varēs izmatot, lai apzinātu savu situāciju, salīdzinātu jau sasniegto ar citām pašvaldībā, kā arī iedvesmotos no citu labākajiem piemēriem. Digitālā potenciāla izmantošanas iespējas ir plašas – tikai deviņas pašvaldības ir ieguvušas pusi vai vairāk no maksimāli iegūstamiem 100 punktiem.”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards par paveikto, izstrādājot valsts iestāžu e-indeksu, uzver: “Esmu gandarīts, ka valsts pārvalde ir apzinājusies digitālo tehnoloģiju potenciālu un iespējas, ko šo tehnoloģiju izmantošana paver mūsu saziņā ar iedzīvotājiem. Attīstot e-pakalpojumus, mēs veicinām efektīvu, atklātu, iekļaujošu un demokrātisku valsts pārvaldes, kā arī informācijas sabiedrības attīstību. Rītdiena piederēs valsts pārvaldei, kas spēs izmantot digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas gan iestādes iekšienē, organizējot darbu, gan arī saziņā ar iedzīvotājiem, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus digitālā vidē.”

Latvijas pašvaldību e-indeksa mērījums iegūts, apkopojot informāciju par pašvaldību e-vides infrastruktūru, interneta resursu popularitāti, e-pārvaldes pakalpojumiem un līmeni, informācijas sistēmu un datu drošību, kā arī netiešus indikatorus par cilvēku prasmēm katrā no pašvaldībām. Informācija e-indeksa izveidei pamatā gūta, veicot pašvaldību anketēšanu un datus papildinot ar citu pieejamo faktoloģisko informāciju. Latvijas pašvaldību e-indeksu izstrādā visu partneru pārstāvju darba grupa, savukārt metodika un indekss izstrādāts sadarbībā ar pētījumu centru SKDS, datu ieguvi veicot 2014. gada septembrī un oktobrī.

Valsts iestāžu e-indeksa izstrāde balstās uz pētījumu, kura ietvaros aptaujātas 102 iestādes, to skaitā: Valsts kanceleja, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, ministrijas un to padotības iestādes, iestādes ministru prezidenta pārraudzībā, neatkarīgās iestādes. Kopumā valsts iestāžu e-pārvaldes efektivitāte tiek analizēta piecās jomās: efektīva iestādes iekšējo procesu organizācija, efektīva starpiestāžu sadarbība, efektīva dokumentu aprite, efektīva pakalpojumu sniegšana, efektīva sabiedrības iesaistīšana.

Pilni „Latvijas e-indeksa” mērījumu rezultāti un prezentācijas fails lejuplādējami: http://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati.>

Fotogrāfijas no „Latvijas e-indeksa” prezentācijas aplūkojamas un lejuplādējamas: https://www.flickr.com/photos/lattelecom/sets/72157650072131327


„Latvijas e-indekss” sastāv no diviem mērījumiem: Latvijas pašvaldību e-indekss analizē pašvaldību īstenoto praksi e-pārvaldes un e-vides jomā un Latvijas valsts iestāžu e-indekss  analizē iestāžu e-pārvaldes iespēju pielietošanu un efektivitāti iekšējā darba organizācijā un e-pakalpojumu nodrošināšanā. 

„Latvijas e-indeksa” partneru pārstāvju viedoklis

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas viceprezidente Māra Jākobsone: „Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) augstu vērtē Latvijas e-indeksa izveidi, kas palīdzēs novērtēt pašvaldību sasniegto, kā, izmantojot modernās tehnoloģijas, tiek uzlabota pašvaldību darba efektivitāte un kā pakalpojumi tiek padarīti pieejamāki iedzīvotājiem. Ceram, ka e-indekss būs unikāla platforma, kas apkopos un uzkrās pašvaldību e-risinājumu praksi, lai pašvaldības varētu iepazīties ar labākajiem e-pārvaldes piemēriem, dalīties savā pieredzē un ieviest jaunus e-risinājumus savā pašvaldībā.  Jāatzīmē, ka LIKTA izstrādātās IKT nozares prioritāšu Hartas viens no mērķiem ir sasniegt 90% bezpapīra dokumentu apriti tuvāko 3 gadu laikā. Mūsuprāt e-indekss ļaus izmērīt progresu un stimulēs mums visiem kopā sasniegt šo mērķi.”

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis: „Laikā, kad informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras pieejamība ikdienā palielinās arvien vairāk – optiskie pieslēgumi, 4G, viedtālruņi – Valsts pārvaldei un pašvaldībām jācenšas sekot līdzi mūsdienu tendencēm un piedāvāt servisus, kas nodrošina arī mūsdienīga, tehnoloģiski aprīkota  cilvēka prasības. 

Valsts pakalpojumus nevar skatīt atrauti no pašvaldību pakalpojumiem un arī otrādi, jo iedzīvotājiem nav būtiska pakalpojuma “piederība”, svarīga ir pieejamība un kvalitāte.

Tehnoloģiju pielietošana, digitālās prasmes prasa jaunas zināšanas ne tikai no valsts un pašvaldību darbiniekiem, bet arī no iedzīvotājiem. Cerams, ka  šis e-indeksa pētījums nebūs tikai vienreizēja akcija, bet turpināsies ilgtermiņā, ļaujot sekot līdzi pakalpojumu attīstībai, piedāvās klientu apmierinātības rādītājus, veicinās pozitīvās pieredzes apmaiņu un piedāvās kvalitatīvus pētījumus.”

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Māris Kučinskis: „Lielās pilsētas šai indeksā ir uzrādījušas labus rādītājus, kas arī ir saprotami, jo tieši pilsētās darba vide un sadzīve rit straujākā tempā, tāpēc cilvēki ir novērtējuši digitālo iespēju priekšrocības ērtākai un ātrākai komunikācijai gan ar pašvaldības un valsts iestādēm, gan sava darba un laika organizēšanā. Lielajās pilsētās dzīvo vairāk nekā puse no visiem Latvijas iedzīvotājiem un tieši pilsētas ir valsts ekonomikas izaugsmes dzinējspēks, tādēļ jo nozīmīgākas ir to iedzīvotāju prasmes izmantot mūsdienu komunikācijas līdzekļus, lai ne tikai padarītu savu darbu efektīvāku, bet arī audzētu savu kompetenci un konkurētspēju mūsdienu prasībām atbilstoši.  Šāds pētījums ir ļoti lietderīgs, jo pierāda, ka attīstība iet pareizā virzienā, tomēr daudz darba vēl darāms, tāpēc ar šādu pārskatu varam precīzāk iezīmēt tālākās darbības digitālo prasmju attīstībai visā Latvijas teritorijā.”

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš: „Ikviens uzņēmējs dzīvo un strādā nevis abstraktā jēdzienā „valsts”, bet gan pilsētā vai lauku teritorijā. Līdz ar to tieši pašvaldības ir tās, kuras veido un attīsta jeb gluži pretēji sarežģī uzņēmējdarbības vidi, tāpēc abiem partneriem – gan pašvaldībām, gan uzņēmējiem - veiksmīgas sadarbības vārdā jāveido ciešs abpusējs dialogs. To, kā sadarbība izveidojusies, iespējams izmērīt, komercdarbībai sniegtos pakalpojumus izvētot caur Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Publisko pakalpojumu gada balvas prizmu.”

20150127-0911-screenshot-5.jpg

20150127-0912-screenshot-3.jpg

20150127-0912-screenshot-2.jpg

20150127-0913-screenshot-4.jpg


Komentāri 7

Novads

Nu jā, Valka kā vienmēr aiz borta. Valkai citas prioritātes...
Valka droši vien būtu "Latvijas pašvaldību kultūras indeksa Top10".

pirms 6 gadiem, 2015.01.27 09:17

svalka

ha ha, sūnu ciems.

pirms 6 gadiem, 2015.01.27 09:31

nigth

Nu sorry, bet es nespēju noticēt, ka Smiltene ir tik augstu. PMLP ir reizi nedēļā. VID var izdarīt tikai "mazās" lietas... Un tad jābrauc uz Valku, kur, gan VIDā gan PMLP tiekas Smiltenieši... Es saprotu ka grūti pieņemt to, ka Krauklim galīgi nav izdevies Valku attīstīt, bet viņš ar visiem spēkiem cenšās vel joprojām Smilteniešiem apgrūtināt dzīvi. Tā ir palikusī sakne Valkas rajona kādreizējai politikai...

pirms 6 gadiem, 2015.01.27 11:13

nou

Krauklis ir īsts kampēju komandas loceklis.

pirms 6 gadiem, 2015.01.27 12:35

Quarts

krauklis ir Valkas posts un kauns

pirms 6 gadiem, 2015.01.27 15:50

Novados