Harijs Rokpelnis: "Esmu gatavs godam pārstāvēt Vidzemi"

Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis izraudzīts par Vidzemes novadu pastāvīgo pārstāvi Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā.

"Izpratne par kongresā notiekošo man ir, taču, protams, pirmais pienākums būs detalizētāka iepazīšanās ar tā darbu. Pirmajā kongresa tikšanās reizē būs uzmanīgi jāvēro un jāizprot notiekošais, un šajā ziņā man palīdzēs pozitīvā pieredze Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas Uzraudzības komitejā. Protams, esmu gatavs vērsties pie saviem kolēģiem citās Vidzemes pašvaldībās, gadījumos, kad nepieciešams saskaņot vienotu nostāju vai apkopot viedokļus. Esmu gatavs godam pārstāvēt Mazsalacas novadu un visu Vidzemi starptautiskajā līmenī. Ceru uz sadarbību arī ar pārējiem Latvijas pārstāvjiem kongresā – līdzšinējā pieredze liecina, ka Latvijas delegātu viedokļi saskan daudzos jautājumos," pēc ievēlēšanas atzina Harijs Rokpelnis, Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs, kurš saņēma 10 balsstiesīgo Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes sēdes dalībnieku atbalstu. Deviņas balsis tika Raunas novada domes priekšsēdētājai Evijai Zurģei.

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress ir konsultatīva Eiropas Padomes institūcija. Tajā darbojas 648 pārstāvji no 47 Eiropas valstīm. Kongresa prioritātes 2013.-2016. gada periodā ir vietējo un reģionālu pašvaldību kvalitātes veicināšana un cilvēktiesību situācijas uzlabošanās; ekonomiskās un fiskālās krīzes radīto izaicinājumu risināšana un savstarpējās sadarbības un partnerības attīstība. H. Rokpelnis Latvijas delegācijā pievienosies Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājam Andrim Jaunsleinim (delegācijas vadītājs), Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam un Daugavpils novada domes priekšsēdētājai Janīnai Jalinskai. Pastāvīgo pārstāvju aizstājēji ir Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševics un Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa.

VPR Attīstības padomes sēdē, kas šoreiz notika Līgatnē (11. decembrī), tika izvirzīts arī organizācijas pārstāvis Valmieras tehnikuma konventā. Bez iebildumiem tika atbalstīta Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja Jāņa Baika kandidatūra.

Attīstības padomes sēdē klātesošos uzrunāja arī VPR ES fondu informācijas un uzņēmējdarbības centra vadītāja Lelde Ābele, kura iepazīstināja ar centra darbības sasniegumiem un nākotnes plāniem. Turpmāk paredzēts vēl vairāk stiprināt sadarbību starp topošajiem un esošajiem uzņēmējiem un pašvaldības un valsts institūcijām, jo vairs netiek paredzēta ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centra līdzdalība  informācijas un atbalsta sniegšanā esošajiem un potenciālajiem ES fondu atbalsta saņēmējiem, to nodrošinās Centrālā finanšu un līguma aģentūra (CFLA).

ES fondu kontekstā būtiska bija arī CFLA prezentācija, kurā Daiga Reihmane un Dace Fūrmane informēja pašvaldību pārstāvjus par organizācijas funkcijām un vietu ES fondu vadības struktūrā, tostarp norādot arī uz šī brīža aktualitātēm un nākotnes plāniem. Vidzemes pašvaldību pārstāvji tika informēti par specifiskiem atbalsta mērķiem, kuros pašvaldība var darboties kā finansējuma saņēmējs, mērķa grupa vai partneris. 

VPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs Lotārs Dravants iepazīstināja klātesošos ar statistiku par skolēnu pārvadājumiem ar VPR pašvaldību organizētajiem autobusiem. L. Dravants norādīja, ka dienā ar pašvaldību organizēto transportu tiek pārvadāti 1177 jeb gandrīz septiņi procenti reģiona skolēnu, līdz ar to ir pamats domāt par skolēnu un sabiedriskā transporta maršrutu iespējamu apvienošanu. VPR projektu vadītājs Henrijs Rūsis prezentēja profesionālās pilnveides izglītības programmas energoefektīvu ēku būvniecības nozarē. Programmas "Saprātīga enerģija Eiropai" līdzfinansētā projekta "BUILD UP Skills FORCE" ietvaros veidotās izglītības programmas paredz zināšanu apguvi par ēku siltināšanu, energoefektīvu atjaunošanu un inženierkomunikāciju izolēšanas darbiem.

VPR Attīstības padomes sēdes dalībnieki tika iepazīstināti arī ar SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" (ZAAO) izstrādāto Vides izglītības stratēģiju 2015.-2020. gadam. Tās izstrāde bijusi pašas "ZAAO" iniciatīva, jo līdz šim esot trūcis atbilstošu dokumentu vides izglītības jautājumos, uz kuriem balstīties ikdienas darbā. VPR Attīstības padome šajā sakarā lēmumus nepieņēma, jo tas, kā pielietot šo stratēģiju, ir katras pašvaldības ziņā.

Novados