Izmaiņas Valgas vilcienu kustības sarakstā no 23.novembra

AS „Pasažieru vilciens” informē, ka respektējot pasažieru vēlmi saņemt uzskatāmu un viegli saprotamu informāciju par izmaiņām vilcienu sarakstos turpmāk informācija par izmaiņām tiks sniegta sarakstu formā, katram virzienam atsevišķi.

Izmaiņu sarakstos >>ŠEIT  būs pieejama konsolidētā informācija (ieskaitot iepriekš pieteiktās izmaiņas) par aktuālajām izmaiņām vilcienu sarakstos, līdz ar to pasažieriem atkritīs nepieciešamība meklēt un iepazīties ar konkrētām izmaiņām.

 

Izmaiņu pieteikšanas ziņu virsrakstu struktūra netiks mainīta – tāpat kā iepriekš, virsrakstā būs norādīts virziens, izmaiņu datumi un cita primārā informācija.

Novados