Jāpriecājas par bērnu panākumiem, jo prieks vairo prieku

Vijciema pagasta kultūras dzīves organizatore Vita Bērziņa ar darbiem rāda, ka mākslinieciskajā pašdarbībā, neraugoties uz tautas nama trūkumu, turpinās aktīva darbošanās.

Tiesa, paveiktais lielākoties redzams ārpus pagasta, kur tiek sameklētas atbilstošas vietas, lai paciemotos un apliecinātu savu varēšanu.

"Pēdējā laikā man nākas atbildēt ne tikai uz vijciemiešu, bet apmierināt arī ārpus pagasta dzīvojošu ziņkāri. Daudzus, tostarp arī manus kolēģus, nodarbina jautājums, kā organizēt kultūras dzīvi, ja nav sava tautas nama. Mums tas pašlaik ir projektēšanas stadijā, taču ziemas miegam negatavojamies," stāsta V. Bērziņa.

Izmantojot iespēju uzrunāt "Ziemeļlatvijas" lasītājus, viņa atbild uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Viens no tiem ir par sporta dejošanu Vijciemā - kāpēc tās ir sporta nevis tautiskās dejas.

Novados