Jērcēni iesaistās Tūrisma kartes veidošanā

Uzņēmums "Ingman saldējums" kopā ar vairākām pašvaldībām ir sācis īstenot projektu "Latvijas leģendu mājaslapa".

Projekta ietvaros paredzēts apzināt pazīstamas un līdz šim mazāk zināmas leģendām un nostāstiem apvītas dažādas vietas Latvijas novados, lai veicinātu iedzīvotāju interesi tās apmeklēt, tā sekmējot tūrisma plūsmu vasarā.

Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte informē, ka arī Strenču novads minētajā mājaslapā ir ievietojis vairākus objektus, kurus ceļotāji varētu apskatīt. Vairāki no tiem ir Jērcēnu pagastā.

"Leģendu mājaslapā ievietojām mūsu slaveno Kaņepju ozolu, ar kuru saistīti dažādi nostāsti un tradīcijas, Jērcēnmuižas vēsturisko ēku kompleksu, aiz muižas senā parka iekārtoto dabas taku "Pasaku mežs", Lielo Jērcēnu akmeni un Sedas purvu. Savukārt no Strenčiem mājaslapā ir ielikts dzelzsbetona tilts pār Gauju un psihoneiroloģiskā slimnīca," saka G. Gailīte.

Interaktīvās kartes veidošanā mājaslapā var piedalīties ikviens iedzīvotājs, ievietojot informāciju par plašākai sabiedrībai nezināmām interesantām vietām. Mājaslapas adrese ir www.latvijaslegendas.lv.

Novados