KP: Pašvaldībām nevajag apdraudēt privāto mediju darbību

Reaģējot uz pašvaldību pausto satraukumu par iespējām informēt iedzīvotājus, Konkurences padome (KP) skaidro – iedzīvotāju informēšana ir viens no pašvaldības pamatpienākumiem, un attiecīgi KP pret to nekad nav iebildusi. Tā kā visiem iedzīvotājiem nav pieejams internets, ir saprotami un atbalstāmi pašvaldību centieni atrast veidus, kā sasniegt cilvēkus viņiem ērti pieejamā veidā, kas bieži var būt arī drukātā formātā.

Tomēr KP iebilst pret pašvaldību iesaisti mediju biznesā un jo īpaši pret pašvaldību mediju konkurēšanu ar privātajiem medijiem reklāmas un sludinājumu tirgū. Finansējums no pašvaldības budžeta pašvaldības medijus nostāda izdevīgākā stāvoklī nekā privātos. Pašvaldību medijiem šis finansējums dod iespēju bez maksas vai par būtiski zemāku cenu piedāvāt reklāmu un sludinājumu publicēšanu, tādējādi mazinot privāto mediju pastāvēšanas iespējas. Savukārt, ja pašvaldība savā avīzē reklamē vai nepamatoti izceļ sev piederošus uzņēmumus, tiek kropļota godīga konkurence arī starp šiem uzņēmumiem un to konkurentiem.

Konkurences kropļojumu risku dēļ KP ir aicinājusi pašvaldības neizdot komerciālus laikrakstus, kuros tiek izvietotas reklāmas. Tāpat KP labprāt sadarbosies ar pašvaldībām, lai diskutētu, vai Latvijā ir nepieciešams īpašs normatīvais regulējums tam, kā pašvaldība sniedz informāciju saviem iedzīvotājiem, vai arī pašregulācijas ceļā iespējams panākt konkurences neitralitātes principa ievērošanu.


Kāpēc šis jautājums ir aktuāls: Šī gada jūlijā KP publiskai apspriešanai nodeva projektu Konkurences novērtēšanas vadlīnijām, kas paredzētas valsts un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem. Šo vadlīniju mērķis ir palīdzēt novērtēt publisku personu lēmumu ietekmi uz konkurenci, lai izvēlētos labāko iespējamo risinājumu. Vadlīnijās ir vērtēta arī publisku personu iesaiste uzņēmējdarbībā, savukārt kā viens no piemēriem aplūkota pašvaldību avīžu izdošana un ar to saistītais risks kaitēt konkurencei. Vadlīnijas pēc to izstrādes noslēguma tiks nosūtītas pašvaldībām lietošanai.

Savukārt šī gada oktobrī plašsaziņas līdzekļos parādījās informācija, ka vairākas pašvaldības ir satrauktas par to turpmākajām iespējām izdot savas avīzes. Šobrīd daudzas pašvaldības parakstījušas arī atklātu vēstuli par šo jautājumu.

Novados