Kultūrvēstures enciklopēdijas Nekropole.info veidotāji piedāvā bezmaksas seminārus atmiņu saglabāšanā

Latvijā vērojams novadpētniecības un novadpētnieku izsīkums . Kad šis svētīgais darbs bija jāveic brīvprātīgi – obligāti, senākas un ne tik senas vēstures liecības tika vāktas, apstrādātas un saglabātas. Šodien ar to nodarbojas tikai entuziasti jeb vēstures maniaki.

 Kultūrvēstures datu bāzes Nekropole.info veidotāji aicina atdzīvināt zudušās novadu un dzimtu pētniecības tradīcijas, rīkojot bezmaksas seminārus par atmiņu sistematizēšanu un saglabāšanu vienotā datu bāzē – www.nekropole.info, kas bez maksas ir pieejama un lietojama visā pasaulē. 

Šodienas novadpētnieks ir ciema, pilsētas, novada bibliotekārs -  entuziasts vai muzeja darbinieks. Viņu vāktā un apkopotā informācija ir pieejama, lietojama un papildināma šauram interesentu skaitam - vietējās bibliotēkas, muzeja apmeklētājiem. Nekropole.info veidotāju mērķis ir radīt dzimtas un novada pētnieku grupas, lai nozīmīgi tiktu papildināti bibliotēku un muzeju materiāli, kā arī, tos,  ievadot vienotajā pasaules kultūrvēstures datu bāzē 

Nekropole.info, šo atmiņu bagātību piekļūšanai vairs nebūtu robežu no jebkuras vietas pasaulē. Interesanti aprakstīts notikums vietai piesaistīs preses un tūristu uzmanību.

 Savāktais bagāto atmiņu materiālu klāsts būs informācijas avots skolu un augstskolu jauniešiem, lai izzinātu savas dzimtas, novada un valsts vēsturi. Veidojot kolektīvo datu bāzi par Latvijas cilvēkiem, notikumiem, tiks fiksēts šodien arī strauji zūdošais mutvārdu kultūras paveids, kad dzimtas vēsture tika nodota no paaudzes paaudzē. 

 Nebūtībā zūd unikāli vēstures materiāli, kas glabājas vecu cilvēku atmiņās, ģimeņu foto albumos, pierakstos. Vēl dzīva esošā vecākā paaudze, neprotot lietot jaunākās tehnoloģijas, vērtīgo atmiņu materiālu, kas noteikti nozīmīgi papildinātu ne tikai vienas dzimtas, bet ciemata, pilsētas, pat valsts vēstures lappuses, aiznesīs sev līdzi uz mūžīgiem laikiem. 


Kultūrvēstures datu bāzes Nekropole.info veidotāji, rīkojot informatīvus seminārus novadu centru, pilsētu un ciematu bibliotēkās un muzejos  ir gatavi apmācīt senioru paaudzi un citus interesentus lietot datortehniku, kas ļautu viņu dzīves laikā uzkrātās liecības apkopot vienotajā datu bāzē - izveidotajā pasaules enciklopēdijā www.nekropole.info


Semināri un konsultācijas ir bez maksas. Jums ir tikai jāpiezvana – 29155754 vai jāuzraksta [email protected] un mūs jāuzaicina ciemos. 


Aicinām uz sadarbību novadu vadības, novadu presi un mācību iestādes. 


Mūsu sadarbības partneri : Jānis Hartmanis, Voldemārs Eihmanis, LR Ārlietu ministrija, Rīgas Domes Mājokļu un Vides departaments un Kapsētu Pārvalde, LR Vēstniecība Krievijas Federācijā, Ebreju reliģiskā draudze Šamir, LR Kultūras ministrija,Starptautiskā cilvēktiesību organizācija "Memoriāls", Ruta Ozoliņa,Dzintra Geka, Roberts Klimovičs, Jānis Streičs, LR Augstākās tiesas Senāts,Edvīns Šnore, Andrejs Cīrulis, Polijas vēstniecība Latvijas Republikā, vēstnieks Ježijs Mareks Novakovskis un Jadwiga Nowakowskas k-dze, Marek Gluszko, Lursoft.lv, News.lv, Ventspils bibliotēka, Ūziņu bibliotēka, Aivara Borovkova Juridiskais birojs - AB Grupa, Pētera Avena labdarības fonds "Paaudze", Tukuma novada Dome un Juris Šulcs, Jēkabpils Dome un Leonīds Salcēvičs, Jelgavas Zinātniskā bibliotēka un Aija Nadziņa, Valmieras Dome un Inesis Boķis ...un vairāki tūkstoši privātpersonas, kuri savu informāciju un idejas uzticējuši Nekropole.info komandai. 

Novados