Lielākais trūkums Strenčos – nav darbavietu 4

Strenču novadā noslēgusies iedzīvotāju aptauja par pašreizējo dzīves kvalitāti novadā un iespējamām turpmākās attīstības vīzijām.

Novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons stāsta, ka aptauju pašvaldība organizēja novada Attīstības programmas ietvaros. Diemžēl iedzīvotāju aktivitāte bijusi gaužām maza - kopumā ir aizpildītas tikai 142 anketas. No tām simts aizpildījušas sievietes, bet pārējās - vīrieši.

Anketas datus apkopoja SIA "Grupa 93". Viņi secina, ka novadā lielākie darba devēji ir Strenču Psihoneiroloģiskā slimnīca un pašvaldība.

Anketās norādītie lielākie trūkumi ir tas, ka novadā nav darbavietu, nekvalitatīvs ceļu un ielu stāvoklis, nepietiekami sabiedriskā transporta pakalpojumi, klaiņojoši suņi, apgaismojuma trūkums, resursu koncentrācija novada centrā, nepietiekama daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana, kā arī centralizētās siltumapgādes un ūdensvada pakalpojumu kvalitāte, kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkums un veselības pakalpojumu kvalitāte.

Anketu dati liecina, ka iedzīvotāji no pašvaldības vairāk vēlētos saņemt informāciju par pašvaldības darbību, par sociālajiem pakalpojumiem, kultūras un sporta pasākumiem un ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem.

Uz jautājumu par dzīvesvietas maiņu tuvāko piecu gadu laikā 64,8 procenti respondenti atbildēja noliedzoši, 18,3 procenti norādīja, ka mainīs dzīvesvietu ārpus novada robežām, bet tikai 8,5 procenti minēja, ka dosies uz ārzemēm.

Komentāri 4

svešais

Ko dome ir darījusi lietas labā? Varbūt būtu vairāk jāatbalsta vietējie uzņēmēji (piem.nodokļu atlaides u.t.t.), lai radītu vairāk darbavietu? Manuprāt, pilsētas vadība ir atbildīga par to!

pirms 10 gadiem, 2011.08.25 17:09

Jokstāds

Kopš kura laika pašvaldība drīkst mainīt valsts noteiktās nodokļu likmes! Nevajag jaukt pašvaldības funkcijas ar valsts funkcijām.

pirms 10 gadiem, 2011.08.26 09:01

Ja rupji rekina, ka merkauditorija sadai aptaujai varetu but ap 2000, atbildejusi ir ap 7%, neko labu tas neliecina.....

pirms 10 gadiem, 2011.08.29 11:06

neko labu neliecina par iedzīvotājiem. Labāk izteikt pārmetumus, nevis paust savas domas aptaujā.

pirms 10 gadiem, 2011.08.30 08:11

Novados