Mazie novadi sanāksmē apspriedīs savas iniciatīvas un uzsvērs priekšrocības (Tiešraide!)

TIEŠRAIDE

Lai apspriestu dažādas iniciatīvas mazo novadu attīstības veicināšanai un uzsvērtu savas priekšrocības, Rīgā 25. novembrī plkst. 14.00 uz tikšanos sanāks vairāku desmitu pašvaldību vadītāji, kuru novados iedzīvotāju skaits ir mazāks par 5000.


Ņemot vērā pēdējā laika publiskajā telpā izskanošos viedokļus, pašvaldību pārstāvji vēlas norādīt uz mazo novadu neapšaubāmo kapacitāti uzņēmējdarbībā, investīciju piesaistē, sadzīves organizēšanā, sadarbībā ar sabiedrību nevalstisko sektoru, kā arī sadarbībā ar citām pašvaldībām dažādu citu funkciju veikšanā.


Nenoliedzami mazajiem novadiem jāsaskaras ar dažādiem izaicinājumiem, tostarp demogrāfiskā situācija, iedzīvotāju aizplūšana, kvalificēta darbaspēka trūkums, kas nereti traucē piesaistīt investorus, taču vienlaikus ir arī virkne priekšrocību, kas ir jāspēj pilnveidot un izmantot savā labā.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Latvijā ir 39 pašvaldības ar iedzīvotāju skaitu līdz 5000: Aglonas, Aknīstes, Alsungas, Apes, Baltinavas, Beverīnas, Cesvaines, Ciblas, Dundagas, Durbes, Ērgļu, Jaunpiebalgas, Jaunpils, Līgatnes, Lubānas, Mazsalacas, Mālpils, Mērsraga, Naukšēnu, Neretas, Nīcas, Pārgaujas, Pāvilostas, Raunas, Rojas, Rucavas, Rugāju, Rundāles, Salas, Sējas, Skrīveru, Strenču, Tērvetes, Vaiņodes, Varakļānu, Vārkavas, Vecpiebalgas, Viesītes un Zilupes novads.


Uz tikšanos ir aicināti visu šo novadu priekšsēdētāji.


Jāuzsver, ka LPS biedri ir 118 no 119 Latvijas pašvaldībām un tā dažādos līmeņos pārstāv visu savu biedru intereses, tajā skaitā lielās pilsētas, attīstības centrus, Pierīgas pašvaldības, piejūras novadus, pierobežas pašvaldības, lielos novadus un arī mazos novadus. 

Novados