Mežos beidzas ugunsnedrošais periods

Šī gada ugunsnedrošais periods Latvijas mežos oficiāli, un, droši vien, arī praktiski ir beidzies. Valsts meža dienesta darbinieki beidzot var atvilkt elpu. Lai gan sausais periods šovasar nebija pārāk ilgstošs, tomēr daudzviet mežs bija izkaltis kā pulvermuca un apmeklētāju mežā netrūka. Tā kā mēs nestrādājam maiņās, tad katram mežzinim jau no agra pavasara bija jābūt „kaujas gatavībā” -  gan darbdienās, gan brīvdienās sazvanāmam, gatavam pamest visus iesāktos darbus un braukt uz ugunsgrēku. Vienalga, savā apgaitā vai palīgā kolēģiem. Ja pagājušajā gadā Ziemeļvidzemes virsmežniecībā bija 54 meža ugunsgrēki ar kopējo platību 48 ha, tad šogad tikai 20 (no tiem valsts mežos 14, privātajos – 6) ar kopējo platību 24 ha. Lielākais ugunsgrēks šogad bija privātajā mežā, kur izdega 8,4 hektāri.

    Katru gadu, sākoties ugunsbīstamajai sezonai, virsmežniecība izvērtē, cik sezonas darbinieku – šoferu, dzēsēju, ugunsnovērošanas torņu dežurantu var pieņemt iedalītā „ugunsbudžeta” ietvaros. Diemžēl, šogad, piemēram,  no vajadzīgā  skaita varējām pieņemt tikai nepilnu pusi, galveno uzsvaru liekot uz šoferiem un dzēsējiem. Tā nu lielākā daļa mūsu skaisti renovēto ugunsnovērošanas torņu palika bez dežurantiem, gaidot savu kārtu uz finansējumu garajā „valsts vajadzību sarakstā”. Šeit gan noteikti jāpiebilst, ka ugunsnovērošanas torņu renovācija Latvijā nenotiek par valsts līdzekļiem, to uzsāka 2006.gadā ar Eiropas savienības finansējumu. Šis process vēl nav beidzies – no mūsu 15 torņiem  jārenovē vēl 6. Daži no tiem ir ļoti kritiskā stāvoklī. Un, lai arī pagaidām torņos nav dežurantu pilnā skaitā, labs darbs, kas izdarīts!

    Tā kā mūsu cilvēku resursi ir tik lieli, cik ir, tad ne vienmēr varam iztikt pašu spēkiem. Šogad piecos pavasara ugunsgrēku dzēšanas darbos mums palīdzēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, trijos ugunsgrēkos akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” darbinieki un vēl trijos- pašvaldību ugunsdzēsēji. Paldies viņiem! Mēs to tiešām novērtējam un ceram uz sadarbību arī nākamgad. Paldies arī mežu īpašniekiem, kuri uzņēmās ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc tam, kad ugunsgrēks nodzēsts un dzēsēji šo vietu pamet. Protams, jāsaka paldies arī meža apmeklētājiem, kuri ar katru gadu kļūst arvien apzinīgāki, rīkojoties ar uguni mežā, bet, ieraugot dūmus, ziņo attiecīgajiem dienestiem.

    Aicinām arī turpmāk būt uzmanīgiem ar uguni mežā!


Novados