Neapdomīga pirotehnikas lietošana apdraud iedzīvotāju elektroapgādi

Lai jaunā gada sagaidīšanas svētki paietu droši, AS “Sadales tīkls” atgādina, ka svinību laikā gan telpās, gan ārpus tām jāievēro elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi. Jaunā gada sagaidīšanas svinību laikā īpaši bīstama ir neapdomīga un neuzmanīga rīcība ar pirotehniku. Svētku uguņošanu nedrīkst organizēt elektroapgādes infrastruktūras tuvumā, jo pārdroša un neuzmanīga rīcība ar pirotehniku var radīt apdraudējumu gan pirotehnikas lietotāja un uguņošanas vērotāju dzīvībai, gan iedzīvotāju elektroapgādei.

Pirms jaunā gada sagaidīšanas svinībām, kad visā valstī gadu mija tiks sagaidīta ar svētku uguņošanu, AS „Sadales tīkls” atgādina, ka pirotehnikas izstrādājumus nedrīkst lietot elektroapgādes infrastruktūras, īpaši gaisvadu elektrolīniju tuvumā. Plānojot uguņošanas aktivitātes, rūpīgi jāpārdomā, lai darbošanās ar pirotehniku neapdraudētu pašus, kā arī elektroapgādes infrastruktūru - elektrolīniju balstus un vadus, jo neapdomīgas rīcības izraisīts elektrotīkla bojājums, it sevišķi vidējā sprieguma elektrotīklā, var atstāt bez elektroenerģijas piegādes no dažiem simtiem mājsaimniecību mazāk apdzīvotās vietās līdz pat vairākiem tūkstošiem klientu blīvāk apdzīvotās teritorijās.

Svētku laikā AS „Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus pastiprināti ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus gan mājās, gan ārpus telpām. Plānojot jaunā gada svinības ārpus telpām, jāpārliecinās, vai elektroiekārtas, kuras plānots lietot pasākuma vietā, ir drošas un pārbaudītas, kā arī paredzētas lietošanai ārpus telpām. Dabā jālieto atbilstoši pagarinātāji un elektroiekārtas, kas jānovieto drošā vietā, lai pārvietojoties tos nebūtu iespējams aizķert, un jānovieto tā, lai to iekšpusē nenokļūst mitrums. Dodoties ārpus mājām, iedegtās dekoratīvā apgaismojuma virtenes un elektroiekārtas ir jāizslēdz.

Svētku dienās pastiprināta uzmanība jāpievērš arī bērnu drošībai. Svētku dekoratīvais apgaismojums un mirdzoši elektriskie svētku rotājumi var izraisīt pastiprinātu bērnu interesi, piemēram, bērnam var rasties vēlēšanās apskatīt pie elektriskās strāvas pieslēgtus svētku rotājumus, izskrūvēt no apgaismojuma virtenēm lampiņas vai citus dekoratīvos elementus, kas palielina risku gūt elektrotraumu. Tikpat svarīgi bērniem atgādināt par drošību ārpus telpām, jo, sagaidījuši pirmo sniegu, bērni izvēlas pavadīt brīvo laiku dabā. Bērniem  jāatgādina, ka elektroapgādes infrastruktūras tuvumā ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Bīstamo objektu tuvumā ir izvietoti brīdinājumi par elektrobīstamību – dzeltenas  trīsstūrveida zīmes ar melnu apmali un melnu zibens simbolu vidū – kas ikvienam obligāti jāievēro.

Iedzīvotājiem konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju un citu elektroietaišu tuvumā, lūgums nekavējoties ziņot, zvanot uz bezmaksas AS „Sadales tīkls” bojājumu pieteikšanas tālruni 80 200 404 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – 112!

Novados