No 5.maija līdz 16.maijam tiks mainīti Cēsu un Valgas virziena dīzeļvilcienu kustības saraksti.

Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens” informē, ka no 5.maija līdz 16.maijam tiks mainīti Cēsu un Valgas virziena dīzeļvilcienu kustības saraksti. 

Izmaiņas vilcienu sarakstos noteiktas dzelzceļa posmos Ieriķi-Āraiši, Cēsis-Jāņamuiža, kā arī Ieriķu, Āraišu un Cēsu stacijās paredzēto sliežu ceļu remontdarbu dēļ.

VILCIENU KUSTĪBAS SARAKSTS ŠEIT!


Virziens Rīga – Valga

6., 7., 8., 11., 13., 14. un 15.maijā vilciens Nr.854 Rīga (plkst.12.55)-Valga (16.15), kas darba dienās (līdz 31.jūlijam) norīkots līdz Valmierai, no Rīgas izbrauks plkst.12.25,  arī no pārējām maršruta pieturvietām aties 30 minūtes agrāk un kursēs tikai līdz Ieriķiem.  Ieriķu stacijā vilciens pienāks plkst.13.52 un tā pasažieri līdz Valgas stacijai varēs nokļūt ar autobusu Ieriķi-Valga,  kas no Ieriķu stacijas laukuma aties plkst.14.06, pieturēs autobusu pieturās Melturi – plkst.14.16 un Drabeši – 14.21, pie Cēsu stacijas – plkst.14.36, pieturā Podragi - 14.46, pie Lodes stacijas - 15.01, pieturā Līči – 15.11, pie Valmieras stacijas – 15.26, pie stacijām: Strenči – plkst.15.51, Seda – 15.59, Saule – 16.17, Lugaži – 16.31, un laukumā pie Valgas stacijas pienāks plkst.16.43. 

12.maijā vilciens Nr.854 Rīga (plkst.12.55)-Valga (16.15) no Rīgas izbrauks plkst.12.25, arī no pārējām maršruta pieturvietām aties 30 minūtes agrāk un kursēs tikai līdz Līgatnei. Līgatnes stacijā vilciens pienāks plkst.13.42 un tā pasažieri līdz Valgas stacijai varēs nokļūt ar autobusu Līgatne-Valga, kas no Līgatnes stacijas laukuma aties plkst.13.58, pieturēs pie Ieriķu stacijas – plkst.14.13, autobusu pieturās Melturi – plkst.14.22 un Drabeši – 14.26, pie Cēsu stacijas – plkst.14.40, pieturā Podragi - 14.49, pie Lodes stacijas - 15.03, pieturā Līči – 15.12, pie Valmieras stacijas – 15.26, pie stacijām: Strenči – plkst.15.51, Seda – 15.59, Saule – 16.17, Lugaži – 16.31, un laukumā pie Valgas stacijas pienāks plkst.16.43. 


Sestdien, 16.maijā, vilciens Nr.854 Rīga (plkst.12.55)-Valga (16.15) būs atcelts iecirknī Rīga-Cēsis un kursēs maršrutā Cēsis-Valga. Tā vietā no Rīgas plkst.12.40 tiks norīkots dīzeļvilciens Nr.874 Rīga-Ieriķi, kas Ieriķos pienāks plkst.14.06. No Ieriķu stacijas laukuma plkst.14.12 aties autobuss Ieriķi-Cēsis, kurš pieturēs autobusu pieturās Melturi – plkst.14.22, Drabeši – 14.27 un pie Cēsu stacijas pienāks plkst.14.42 uz vilciena Nr.854 Cēsis (plkst.14.49)-Valga (16.15) atiešanas laiku.


6., 7., 8., 11., 12., 13., 14. un 15.maijā vilciens Nr.840 Rīga (plkst.10.38)-Cēsis (12.34) kursēs tikai līdz Siguldas stacijai un posmā Sigulda-Cēsis būs atcelts.


Sestdien, 16.maijā, vilciens Nr.840 Rīga (plkst.10.38)-Cēsis (12.34) kursēs tikai līdz Ieriķu stacijai un posmā Ieriķi-Cēsis būs atcelts. Ieriķos vilciens pienāks plkst.12.08 un tā pasažieri līdz Cēsu stacijai varēs nokļūt ar autobusu Ieriķi-Cēsis, kas no Ieriķu stacijas laukuma aties plkst.12.14, pieturēs autobusu pieturās Melturi – plkst.12.24, Drabeši – 12.29 un pie Cēsu stacijas pienāks plkst.12.44.Virziens Valga - Rīga 5.maijā dīzeļvilciens Nr.851 Valga (plkst.11.42)-Rīga (15.05), kas darba dienās (līdz 31.jūlijam) kursē maršrutā Valmiera-Rīga un no Valmieras stacijas izbrauc plkst.12.35, līdz Cēsīm kursēs atbilstoši sarakstam, bet no Cēsu stacijas (plkst.13.15) un arī no visām pārējām pieturvietām aties 8 minūtes vēlāk nekā ierasts. Līdz ar to vilciens Rīgā pienāks plkst.15.12.


6., 7., 8., 11., 13., 14. un 15.maijā vilciens Nr.851 Valga (plkst.11.42)-Rīga (15.05) būs atcelts posmā Valga-Ieriķi un no Ieriķu stacijas aties plkst.13.34. Pasažieri no Valgas stacijas laukuma uz šī vilciena atiešanas laiku Ieriķos tiks aizvesti ar autobusu Valga-Ieriķi, kas aties plkst.10.48, apstāsies Valkas autoostā – plkst.10.54, pie dzelzceļa stacijām: Lugaži – plkst.11.00, Saule – plkst.11.14, Seda – 11.32, Strenči – 11.40, Valmiera – 12.05, pieturā Līči – 12.20, pie Lodes stacijas - 12.30, pieturā Podragi – 12.45, pie Cēsu stacijas – 12.55, pieturās Drabeši - 13.10 un Melturi –– plkst.13.15.  Laukumā pie Ieriķu stacijas autobuss pienāks plkst.13.25 un tā pasažieri ceļu līdz Rīgai varēs turpināt ar vilcienu Nr.851 Ieriķi (plkst.13.34)-Rīga (15.05).


Sestdien, 9.maijā dīzeļvilciens Nr.851 Valga (plkst.11.42)-Rīga (15.05) no Valgas līdz Cēsīm kursēs atbilstoši sarakstam, bet no Cēsu stacijas (plkst.13.15) un arī no visām pārējām pieturvietām aties 8 minūtes vēlāk nekā ierasts, tādēļ Rīgā pienāks plkst.15.12.


12.maijā dīzeļvilciens Nr.851 Valga (plkst.11.42)-Rīga (15.05) būs atcelts posmā Valga-Līgatne un no Līgatnes stacijas aties plkst.13.57 (nevis 13.43). Arī no visām pārējām maršruta Līgatne-Rīga pieturvietām vilciens aties 14 minūtes vēlāk nekā noteikts sarakstā un Rīgā pienāks plkst.15.19. Pasažierus no Valgas stacijas laukuma uz šī vilciena atiešanas laiku Līgatnē aizvedīs autobuss Valga-Līgatne, kas aties plkst.10.48, apstāsies Valkas autoostā – plkst.10.54, pie dzelzceļa stacijām: Lugaži – plkst.11.00, Saule – plkst.11.14, Seda – 11.32, Strenči – 11.40, Valmiera – 12.05, pieturā Līči – 12.18, pie Lodes stacijas - 12.26, pieturā Podragi – 12.39, pie Cēsu stacijas – 12.47, pieturās Drabeši - 13.00 un Melturi –– plkst.13.04, pie Ieriķu stacijas – 13.13 un laukumā pie Līgatnes stacijas pienāks plkst.13.27. Līdz Rīgai pasažieri varēs nokļūt ar vilcienu Nr.851 Līgatne (plkst.13.57)-Rīga (15.19).


Sestdien, 16.maijā, vilciens Nr.851 Valga (plkst.11.42)-Rīga (15.05) būs atcelts iecirknī Cēsis-Rīga. Tā vietā no Ieriķu stacijas plkst.13.48 tiks norīkots dīzeļvilciens  Nr.871 Ieriķi-Rīga, kas Rīgā pienāks plkst.15.19. Pēc vilciena Nr.851 Valga (plkst.11.42)-Cēsis (13.07) pienākšanas no Cēsu stacijas laukuma plkst.13.12 aties autobuss Cēsis-Ieriķi, kurš pieturēs autobusu pieturās Drabeši – plkst.13.27, Melturi – 13.32, un pie Ieriķu stacijas pienāks plkst.13.42 uz iepriekš minētā vilciena Nr.871 Ieriķi (plkst.13.48)-Rīga (15.19) atiešanas laiku.


6., 7., 8., 11., 13., 14. un 15.maijā vilciens Nr.839 Cēsis (plkst.15.08)-Rīga (17.05) būs atcelts posmā Cēsis-Ieriķi un kursēs no Ieriķu stacijas plkst.15.35 atbilstoši sarakstam maršrutā Ieriķi-Rīga.


12.maijā vilciens Nr.839 Cēsis (plkst.15.08)-Rīga (17.05) būs atcelts posmā Cēsis-Līgatne un kursēs no Līgatnes stacijas plkst.15.45 maršrutā Līgatne-Rīga noteiktā saraksta laikā.


Sestdien, 16.maijā, vilciens Nr.839 Cēsis (plkst.15.08)-Rīga (17.05) būs atcelts posmā Cēsis-Ieriķi un kursēs no Ieriķu stacijas plkst.15.35 atbilstoši sarakstam maršrutā Ieriķi-Rīga.

Uz šo vilcienu Ieriķos pasažieri varēs nokļūt ar autobusu Cēsis-Ieriķi, kas no Cēsu stacijas laukuma aties plkst.14.59, pieturēs autobusu pieturās Drabeši – plkst.15.14, Melturi – 15.19, un pie Ieriķu stacijas pienāks plkst.15.29.Sīkāka informācija pieejama AS „Pasažieru vilciens” interneta mājas lapā www.pv.lv,  dzelzceļa stacijās, pa dzelzceļa bezmaksas uzziņu tālruni 80001181, kā arī pa uzziņu dienesta tālruni 1188.


Novados