No bebriem glābj ozolus

Šonedēļ Valkas rajona padome kopā ar skolu audzēkņiem īstenoja projektu dabas aizsardzībā

Tas gāja ātri. Krūmi brīkšķēja, pusaudžiem laužoties pie Gaujmalas ozoliem un drīz vien vairāku koku resnie stumbri bija apvīti ar drāšu žogu.

 

Savukārt ugunskura vietas iekārtošanai pašā Gaujas krastā iniciatīvu uzņēmās Valkas rajona padomes izpilddirektors Kārlis Albergs. Tā varētu raksturot talkas sākumu Valkas pagasta Edmunda Mertena zemnieku saimniecībā "Marsi".

 

 

Talka notika projekta "Iepazīsim un aizsargāsim Ziemeļgaujas dabas vērtības" ietvaros. Projektu izstrādāja rajona padome sadarbībā ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu un valsts akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži" un to atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds.

 

 

Galvenais talcinieku uzdevums bija iežogot ozolu stumbrus, lai tos pasargātu no bebru asajiem zobiem. Talkas notika vēl trijās zemnieku saimniecībās un "Latvijas valsts mežu" apsaimniekotajās meža platībās Plāņu pagastā. Darbus veica Zvārtavas pagasta Ozolu, Plāņu pagasta, Vijciema pagasta pamatskolas skolēni un Valkas pilsētas jaunieši.

 

 

Saimniecības īpašnieks Edmunds Mertens stāsta, ka bebri Gaujmalā kļuvuši gluži nekaunīgi. "Pašlaik viņi uzbrūk jaunajām apsēm. Zobus dzīvnieki izmēģinājuši arī pie lielajām. Lūk, šo apsi noskatījuši. Jau ir sākts grauzt," rāda E. Mertens. Viņa pienākums teritorijā ir rūpēties par dabas aizsardzību.

 

 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas vecākā eksperte Rūta Zepa stāsta, ka pēdējā laikā bebri ir īpaši iecienījuši tos ozolus, kuri ir atbrīvoti no apauguma. "Tādēļ skolēnu palīdzība lieti noder. Šis ir viens no pasākumiem, kas ir iekļauts dabas aizsardzības plānā. Tā kā rajona pašvaldība par šo tēmu izstrādāja projektu, mēs pievienojāmies tā īstenošanā," saka R. Zepa.

 

Valkas rajona padomes Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Gunta Smane skaidro, ka projekta ietvaros notiks arī apkārtnes sakārtošana, atkritumu savākšana un atpūtas vietu iekārtošana. "Viena talka jau bija, kad tīrījām Gauju, otrs līdzīgs pasākums notiks rudenī," saka G. Smane. Talkās kopumā ieplānots aplikt iežogojumu 200 kokiem un izveidot sešas ugunskura vietas.

 

"Šāds pasākums ir interesants. Varu iepazīt dabu un uzzināt, kur visvairāk aug senie ozoli," saka Ozolu pamatskolas audzēknis Jānis Zālītis. Savukārt Vijciema pamatskolas skolnieks Māris Šaicāns atzīst, ka šādās talkās var gūt labu pieredzi dabas aizsardzībā.Talkas dienā bija ne tikai darbs. Skolēni izjuta arī to, cik patīkami atpūsties pie dabas. Labo garastāvokli palīdzēja uzturēt pusdienas un izdegts ugunskurs pašu iekārtotā atpūtas vietā.

Novados