Nodod privatizācijai garāžu "Zīles ugunsdzēsēju depo"

Šodien Ministru kabinets nolēma nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu - garāžu Valkas rajona Valkas pagastā "Zīles ugunsdzēsēju depo" un tai piekrītošo zemesgabalu.

Nekustamais īpašums sastāv no garāžas un tai piekrītoša zemesgabala 3709 kvadrātmetru platībā. Ēka un zeme zemesgrāmatā nav ierakstīta. Privatizācijas ierosinājumu bija iesniedzis privātpersona Ritvars Ozoliņš. Nekustamā īpašuma valdītājs ir Zemkopības ministrija. Nekustamais īpašums nav iznomāts.

Noteikts, ka pircējs, norēķinoties par ēku, 80% maksā latos un 20% - privatizācijas sertifikātos. Zemesgabala privatizācijai var izmantot īpašuma kompensācijas sertifikātus.

 

Novados