Palsmane izskan Latvijā

"Nekad nebiju redzējusi televizorā savu Palsmanes pagastu. Vizuāli izskatījās skaisti," priecājas palsmaniete Birute Mežale.

Jau divas reizes Latvijas televīzijas TV 7 kanālā, raidījumā "Televeikala skatlogs", demonstrēts sižets par Palsmanes pagastu, akcentējot tā kultūras dzīves tradīcijas. Atkārtojumu demonstrēja aizvadītajā svētdienā."Ir prieks par to, ka visa Latvija zina par Palsmani, par to, ka mums ir kultūras nams, skaists bērnudārzs, jauna un enerģiska pašvaldības vadītāja," iespaidos pēc raidījuma dalās B. Mežale. Kaut arī viņa bija aizmirsusi pateikt Rīgā dzīvojošajam dēlam par gaidāmo raidījumu, viņam pa tālruni to pavēstīja darba biedri: "Skaties, tavu dzimto pagastu rāda!"."Sižetā vairāk bija par kultūras aktualitātēm, par to, ka arī mazā pašvaldībā notiek dažādas lietas un ir iespējams saturīgi pavadīt brīvo laiku," stāsta Palsmanes pagasta padomes priekšsēdētāja Tigna Podniece. Pēc raidījuma palsmanieši viņai teikuši labus vārdus par raidījumā redzēto sižetu. "Kurš tad negrib, lai viņu novērtē?" smaida pašvaldības vadītāja. Palsmanes pagastā kultūras tradīcijas ir ilgstošas un vienmēr saņēmušas pašvaldības atbalstu. Šā brīža jaunums ir remonts kultūras nama tualetēs ("nu tik skaistas, ka gribas visu laiku tajās dzīvot,"' smaida kultūras nama vadītāja Aija Zeibote) un zālē, kur logiem drīz būs jauni aizkari, bet pie griestiem, - jaunas lustras.A. Zeibote cer, ka visus šos jaunums palsmanieši varēs novērtēt jau 9. novembrī, kad kultūras namā notiks Lāčplēša dienai veltīts koncerts. Uzstāsies pagasta skolēnu un pieaugušo tautas mākslas kolektīvi.Papildu tam pašvaldība pasūtījusi jaunus tautas tērpus pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam "Cīrulis", lai sapostu dejotājus nākamajā gadā gaidāmajiem lielajiem Dziesmu un deju svētkiem. Tērpus šuj Rīgā. Puišiem vēl top visa kārta, bet meitām - blūzes. Svārki jau uzšūti. Pašvaldība piešķīrusi naudu arī audumam, no kura šūt tērpus līnijdejotājām.

Novados