Palsmanē: Skolā sākas būvdarbi

Ir sākušies vērienīgi būvdarbi Palsmanes speciālajā internātpamatskolā: avārijas stāvoklī esošā skolas ēkas jumta nomaiņa un dabaszinātņu un mājturības un tehnoloģiju kabinetu renovācija.

"Skolēnus būvdarbi netraucē. Arī par drošību ir padomāts, izliekot norobežojumus," stāsta skolas direktore Inga Auga. Objektā strādā uzņēmums "Selva būve".

Projekta pasūtītāja ir Smiltenes novada dome, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 92 798 latu. No tām ERAF finansējums ir 78 878 latu, bet pašvaldības - 13 920 latu.

Galvenais mērķis ir radīt drošus mācību apstākļus 95 skolēniem, renovējot avārijas stāvoklī esošo skolas jumtu, un nodrošināt piemērotu mācību vidi, veicot dabaszinātņu kabineta un mājturības un tehnoloģiju kabineta jeb zēnu kokapstrādes darbnīcas renovāciju un uzlabojot to aprīkojumu.

Novados