Par pensiju un atlīdzību indeksāciju 2015.gada 1.oktobrī

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka 2015.gada 1.oktobrī tiks indeksētas pensijas un atlīdzības, piemērojot indeksu 1,0158. Indekss noteikts, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 25 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma.


Tiks indeksētas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 311 eiro, kas ir 50 procenti no 2014.gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī (noapaļoti līdz veseliem eiro). 


Tas nozīmē, ka tiks indeksētas visas pensijas un atlīdzības, kas nepārsniedz 311 eiro apmēru. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 311 eiro, ar indeksu 1,0158 indeksēs tikai daļu no pensijas – 311 eiro.

Izņēmums ir politiski represētās personas, I grupas invalīdi un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem pensijas un atlīdzības tiks indeksētas ar indeksu 1,0158 neatkarīgi no to apmēra. 

Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2015.gada 30.septembrim. 

Indeksējot pensijas, netiek ņemts vērā pie pensijas piešķirtās piemaksas (par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam) apmērs. 

Tāpat tiks indeksētas arī atlīdzības, kas piešķirtas par darbspēju zaudējumu un apgādnieka zaudējumu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Valsts pensijas un atlīdzības tiek pārskatītas saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” 26 pantu.

Novados