Pētnieki aicina iedzīvotājus piedalīties pētījumā par ievām

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu pētnieki (LU ĢZZF) veic fenoloģiskos pētījumus par ievām. Šajā pavasarī ikviens tiek aicināts vērot un regulāri fotografēt ievas līdz to pārziedēšanai maija otrajā pusē un nosūtīt fotogrāfijas pētniekiem. Dati tiks apkopoti, analizēti un izmantoti fenoloģiskā modeļa izveidošanai.

Lapu plaukšana un dzeltēšana, ziedēšana, augļu nogatavošanās, gājputnu atlidošana, pēdējā sniega kušana, pirmās sniegpulkstenītes u.c. ir ikgadējas dabas parādības, ko mēs ļoti gaidām. Fenoloģija ir zinātnes virziens, kas pēta šo parādību iestāšanās laiku un faktorus, kas to nosaka un ietekmē. Fenoloģija ir sezonālo parādību izpēte dabā.

Kāpēc ir svarīgi veikt fenoģiskos pētījumus? Mūsdienās fenoloģija no vienkāršas dabas novērošanas kļuvusi par starpzinātņu nozari un fenoloģiskie (dabas novērojumu) dati tiek izmantoti lauksaimniecībā, bioloģijā, mežsaimniecībā, ekoloģijā,  tūrismā un pat medicīnā. Fenoloģiskos datus izmanto arī klimata mainības pētījumos, jo termometrs ir cilvēka izgudrojums, bet augiem un dzīvniekiem ir jāadaptējas mainīgajos klimatiskajos apstākļos.

Kā iesaistīties pētījumā?

1. Atrodi ievu/as;

2. Nosaki ievas dienvidu puses zarus, fotogrāfē ievu/as katru nedēļu vai pēc iespējas biežāk līdz ievu pārziedēšanai maija otrajā pusē;

3. Sūti datus www.dabasdati.lv vai lejuplādē aplikāciju DabasDati. 

Pētījuma mērķis ir labāk izprast sezonālās norises dabā. Šajā gadījumā ieva tiek izmantota kā piemērs, lai attīstītu paņēmienus augu dabiskās attīstības modelēšanai, līdzīgi kā atmosfēras matemātiskie modeļi tiek izmantoti laika apstākļu prognozēšanai. Šeit var aplūkot video, kā izplatījās ievas lapu plaukšana 2014. gada pavasarī.

Atgādinām, ka LU ĢZZF zinātnieki sadarbībā ar kolēģiem no Tartu Universitātes pirms gada veica pētījumu par sezonālajām norisēm dabā. Tika iesūtīti vairāk nekā 1200 novērojumi no 29 Latvijas vietām, uz kuru bāzes tapa pirmā zinātniskā publikācija par fenoloģisko modelēšanu Baltijā. Pētnieki izsaka pateicību visiem, kas piedalījās un norāda, ka sabiedrības atsaucība fenoloģisko pētījumu izstrādē ir ļoti nozīmīga.

Izvērsta instrukcija un papildu informācija pieejama šeit

Novados