Piegružoto ceļmalu sakopšana izmaksājusi 400 000 euro

Šogad piegružoto ceļu nomaļu sakopšana izmaksājusi jau 400 000 euro. Pērnajā gadā tās bija visa gada izmaksas. Šos līdzekļus varētu novirzīt lietderīgākiem ceļu uzturēšanas darbiem, piemēram, biežāk greiderēt grants autoceļus. 


Izmesto atkritumu daudzums ceļmalās šajā gadā ir pieaudzis, kas liecina par ceļu lietotāju nevīžīgu attieksmi pret vidi. Ceļu nomalēs tiek izmesti plastmasas maisiņi, papīri, pudeles, riepas. Aizkraukles apkaimē starp atkritumiem pat matracis un gulta. 


Aicinām ceļa lietotājus saudzīgi izturēties pret vidi un atkritumus izmest tiem paredzētās vietās! 

Novados