Piemin 1949. gada represijās cietušos

Šodien, 25. martā, Latvijā atceres pasākumos piemin komunistiskā genocīda upurus, pirms 64 gadiem uz Sibīriju deportētos Latvijas iedzīvotājus.

Atceres pasākumi šodien notiek arī Smiltenes, Strenču un Valkas novados. “Ziemeļlatvija” bija klāt piemiņas brīdī Strenču dzelzceļa stacijā.


Strenčos ik gadu šajā datumā sapulcējas tie politiski represētie no Strenču, Smiltenes, Valkas, Burtnieku un Beverīnas novada un arī no tālākām vietām, kuru ceļš uz Sibīriju 1949. gadā aizsākās Strenču dzelzceļa stacijā.

Novados