Pirms apkures sezonas sākuma aicina pārbaudīt objektu iekšējos elektrotīklus

Pirms apkures sezonas sākuma, AS “Sadales tīkls” aicina dzīvokļu un māju īpašniekus, kā arī namu apsaimniekotājus, pārbaudīt savu objektu iekšējos elektrotīklus, lai pārliecinātos par drošu elektrotīkla tehnisko stāvokli, kas ir īpaši svarīgi brīdī, kad iedzīvotāji, kuru mājokļiem apkure vēl nav pieslēgta, sāks pastiprināt izmantot elektriskos sildītājus. 

Par objektu iekšējo elektrotīklu jārūpējas ēku īpašniekam vai apsaimniekotājam

AS “Sadales tīkls” rūpējas par elektrības piegādi līdz noteiktai piederības robežai, savukārt klientu atbildība ir savu objektu iekšējo elektrotīklu uzraudzība un uzturēšana, un tādēļ AS “Sadales tīkls” pirms apkures sezonas sākuma aicina rūpīgi pārbaudīt un uzraudzīt sava īpašuma elektrotīklu, kā arī pastiprināti ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus. 

Prakse liecina – daļai ēku iekšējais elektrotīkls ir novecojis un apdraud iedzīvotāju drošību. Šogad reģistrēti 574 īssavienojuma izraisīti ugunsgrēki

AS “Sadales tīkls” elektromontieri, veicot ikdienas darbu, novērojuši, ka ir objekti, kuru elektrotīkls ir drošs un sakārtots, gan objekti, kuru iekšējais elektrotīkls ir novecojis un ilgstoši nav pārbaudīts – objektā uzstādīti atļautajai jaudai neatbilstoši drošinātāji vai ievadaizsardzības aparāts, nekvalitatīvi savilkti elektrības vadi, nedroši vadu savienojumi, kas paaugstina gan ugunsnelaimes risku, gan apdraud iedzīvotāju dzīvību. Novecojis, bojāts un pārslogots elektrotīkls rada ugunsgrēka risku, ko apliecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistika – pērn reģistrēti 794 ugunsgrēki, bet šogad jau 574 ugunsgrēki, kuru iespējamais cēlonis ir īssavienojums objekta iekšējā elektrotīklā. 

Rūpīgi jāpārbauda elektriskie sildītāji un ilgstoši neizmantotas elektroiekārtas 

Drēgnajā laikā iedzīvotāji gan mājokļos, gan darba vietās sāk izmantot elektriskos sildītājus u.c. elektroierīces, kas ilgstoši nav lietotas, tādēļ pirms šo iekārtu pieslēgšanas elektrotīklam tās rūpīgi jāpārbauda un jāpārliecinās, ka ierīces lietošana ir droša. Ar laiku elektroiekārtu izolācija noveco un zaudē savas aizsardzības īpašības. Saplaisājusi, bojāta vadu izolācija vai ar izolāciju nepārklāti vadi var izraisīt gan bīstamu elektrotraumu, gan degšanu, bet tajās sakrājušies putekļi būtiski paaugstina ugunsnelaimes risku. Tikpat biežs ugunsgrēka cēlonis ir pārslogots mājas elektrotīkls un kontaktligzdas, tādēļ pirms elektrisko sildītāju un citu elektroiekārtu izvietošanas ir jāpārbauda, cik un kurās vietās kontaktligzdas ir izvietotas. 

Dodoties ārpus mājokļa, elektroiekārtas jāatvieno no elektriskās strāvas 

Lai pasargātu sevi un savu īpašumu no bīstamām situācijām, ir jāatceras, ka, dodoties ārpus mājokļa vai biroja, elektroierīces jāatvieno no elektriskās strāvas. Nereti šos drošības noteikumus iedzīvotāji pārkāpj tieši gada aukstajā periodā, kad mājokļos bez uzraudzības tiek atstāti pie elektriskās strāvas pieslēgti sildītāji vai tie tiek novietoti  tuvu mēbelēm. 

Galvenais noteikums nelaimes gadījuma brīdī – jāatslēdz kopējais elektrības drošības slēdzis!

Elektronegadījuma, avārijas, elektroierīču bojājuma vai remontu gadījumā svarīgi atcerēties un ievērot pamatnoteikumu – vispirms ir jāatslēdz mājokļa (dzīvokļa, privātmājas, saimniecības) elektrības kopējais drošības slēdzis! Katram iedzīvotājam ir jāzina vieta savā mājoklī, kur drošības slēdzis atrodas, kā tam operatīvi piekļūt un kā to izslēgt, jo kritiskā brīdī tas var pasargāt  mājokli no ugunsnelaimes un izglābt cilvēka dzīvību.

AS “Sadales tīkls” aicina nekavējoties ziņot, ja tiek pamanīts negadījums vai bīstama situācija elektroapgādes infrastruktūras tuvumā, zvanot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – 112 vai AS “Sadales tīkls” Klientu servisam pa tālruni 80200404.

Novados