Pirms Ziemassvētkiem prezidents pieņem Latvijas dižģimenes

Sniedzes un Ritvara Ragžu ģimene bija starp tām 27 kuplajām ģimenēm no dažādiem Latvijas rajoniem, kuras uz pieņemšanu bija uzaicinājis Valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu.

"Tas Latvijā ir tradicionāls pasākums, un šoreiz paveicās mūsu ģimenei. Ierašanās Rīgas pilī radīja patīkamas izjūtas. Prezidents sasveicinājās ne tikai ar pieaugušajiem, bet arī ar katru bērnu. Apskatījām pili, Ģerboņu zālē noskatījāmies Laura Reinika un viņa draugu koncertu, saņēmām dāvanas. Mūsu mazajam dēlam tas bija jo īpašs pārsteigums. Patiesībā jutos ļoti pagodināta," smaida Sniedze.

Meitiņ, iepazīsties, prezidents!Ragžu ģimenes mazā atvasīte, ieraugot prezidentu, skatījās izbrīnas pilnām acīm, nojauzdama, ka mammas teiktais: "Meitiņ, iepazīsties, prezidents!" ir kaut kas ļoti būtisks.Tā nu sagadījās, ka zālē Ragžu ģimene sēdēja tieši blakus prezidentam un viņa kundzei. Viss bijis sirsnīgi, ar visnotaļ labvēlīgu savstarpēju attieksmi. "Nemaz nešķita, ka viesojamies pie prezidenta, bet labsirdīgu draugu pulkā. Pēc tam šo notikumu ģimenē pārrunājām un šādas izjūtas bija visiem," atceras Sniedze. Pēc koncerta L. Reiniks kopā ar prezidentu aicināja visas ģimenes pa vienai pie eglītes un pēc nodziedātas dziesmas vai norunāta dzejoļa pasniedza dāvanas. Protams, lielākoties to darīja bērni, taču arī dažiem vecākiem nācās piepūlēt atmiņu, lai atcerētos kādu skaitāmpantiņu.

Negribu mājās, gribu ballēPēc sarūpētā cienasta nobaudīšanas visi devās ārā, lai iedegtu lielo pils laukuma egli. Spēlēja bruņoto spēku orķestris un prezidents ar bērniem kopā gāja ap eglīti un iededza gaismiņas.Sniedze atzīst, ka bērni jutušies gluži kā mājās, jo negribēja doties prom no svinībām pilī. "Negribu mājās, gribu ballē," tētim lūdzās mazā meitene. Viņai ļoti patīk sabiedrība un dažādi pasākumi.Jautāta, ko ģimenei nozīmē Ziemassvētki, Sniedze atbild, ka pieturoties pie tradicionālas svētku izpratnes - 24. decembra vakarā ciemos nāk Ziemassvētku vecītis ar daudzām dāvanām. Noteikti jābūt priekšnesumiem - katrai dāvanai savs. Protams, jābūt saklātam svētku galdam. Pirms dažiem gadiem ciemos slepus nācis rūķis un atstājis maisu ar dāvanām. "Svētkos pārrunājam labos darbus un pieminam tos, kuri atstājami vecajā gadā. Ja Ziemassvētkos visi cenšamies būt kopā, tad parasti visnotaļ jautrās Jaungada svinības notiek dažādi, arī pie draugiem, vai uzņemot ciemiņus,"stāsta Sniedze.

Paspēj tikai uz saieta noslēgumuSniedze ir skolotāja Vijciema pamatskolā, vīrs Ritvars strādā "Latvenergo" Smiltenē. Lielais dēls Renārs uz pasākumu nebija, jo viņš pašlaik ir jūrā. Vecākā meita Nora bija plānojusi ierasties no Anglijas, taču izmaiņas lidmašīnu reisos Amstardemā bija nokavēšanās iemesls. Viņa pilī ieradās, kad pasākums tuvojās noslēgumam un egle jau bija iedegta. No bērniem svētkos piedalījās Ildze, Eduards, kuri mācās Rīgā, Marks Roberts un nepilnus divus gadus vecā Marija Elīze. Ragžu ģimenei viesošanās Rīgas pilī bija patiesi nozīmīgs notikums.

Novados