Plānotas izmaiņas saistībā ar maternitātes, slimības un paternitātes pabalstu piešķiršanas kārtību

Paredzēts, ka no 2015.gada 1.jūlija, pieprasot slimības vai maternitātes pabalstu, nebūs nepieciešams darba devēja apstiprinājums par darbinieka neierašanos darbā darbnespējas periodā.  Proti, darba devējam nevajadzēs aizpildīt darba ņēmējam izsniegtās darbnespējas lapas B sadaļu „Darba devēja informācija”, informē Labklājības ministrija (LM).


Ņemot vērā, ka papīra formāta darbnespējas lapas pakāpeniski aizstās ar vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā sagatavotajām darbnespējas lapām, pieprasot pabalstu, cilvēkam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) būs jāiesniedz tikai iesniegums. Tādējādi pabalstu viņš varēs pieprasīt arī elektroniski. VSAA lēmumu par slimības vai maternitātes pabalsta piešķiršanu pieņems, pamatojoties uz vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā sagatavoto darbnespējas lapu. Savukārt darba devējs informāciju par darbiniekiem izsniegtajām darbnespējas lapām saņems Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS).  


Pārejas periodā, kas plānots līdz 2016.gada 1.janvārim, kad vienlaikus izsniegs arī papīra formāta darbnespējas lapas, pieprasot pabalstu, papīra formāta darbnespējas lapas B kopā ar iesniegumu būs jāiesniedz jebkurā VSAA nodaļā. Turklāt šīs darbnespējas lapas darbiniekam būtu jāuzrāda arī darba devējam faktiski nostrādātā darba laika uzskaitei, jo VID EDS sistēmā būs pieejama tikai informācija par vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā sagatavotajām darbnespējas lapām.


Savukārt, pieprasot paternitātes pabalstu, bērna tēvam VSAA nebūs jāiesniedz darba devēja rakstisks apliecinājums par atrašanos atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu. Proti, pieprasot paternitātes pabalstu, tēvam VSAA būs jāiesniedz tikai iesniegums, tādējādi pakalpojumu viņš varēs pieprasīt elektroniski, t.sk. vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot portāla piedāvātos autentifikācijas līdzekļus.


Iepriekšminēto paredz ceturtdien, 30.aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība un Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.


Ar projektiem iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli – LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789


Pēc VSAA statistikas datiem 2014.gadā (janvārī - decembrī) slimības pabalstu saņēma 161,6 tūkst. cilvēki, maternitātes pabalstu – 17,4 tūkst. cilvēki, paternitātes pabalstu - 9,7 tūkst. cilvēki, 

vecāku pabalstu – 12,5 tūkst. cilvēki.


2014.gadā (janvārī - decembrī) slimības pabalstu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību saņēma 3,2 tūkst. cilvēki. 863 cilvēkiem piešķirtas atlīdzības par darbspēju zaudējumu (vidējais atlīdzības apmērs – 293,19 eiro), 1 cilvēkam piešķirta atlīdzība par apgādnieka zaudējumu (apmērs – 85,14 eiro).

Novados