Policija uzraudzīs pirotehnikas apriti un izmantošanu. Mediķu ieteikumi

Policija līdz pat 2016.gada 2.janvārim pastiprināti uzraudzīs pirotehnikas apriti, lai novērstu nelicencētu pirotehnisko izstrādājumu nonākšanu apritē, kā arī situācijas, kad pirotehniskie izstrādājumi nonāk atbilstošu vecumu nesasniegušu personu lietošanā vai tiek pārkāpti to izmantošanas noteikumi. Par likumpārkāpumiem pirotehnikas aprites un izmantošanas jomā policija aicina informēt, zvanot 110. 

Policija atgādina, ka uz katra pirotehniskas izstrādājuma ir norādīta uguņošanas ierīces kategorija, pēc tās nosaka no kāda vecuma persona drīkst to iegādāties un pielietot:

F1 kategorijas uguņošanas ierīces drīkst iegādāties un izmantot no 14 gadu vecuma;

 F2 un F3 kategoriju uguņošanas ierīces un T1 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus var iegādāties no 18 gadu vecuma.

Katram pirotehnikas izstrādājumam ir pievienota drošas lietošanas instrukcija, kas obligāti jāizlasa un jāievēro!

Lai novērstu svētku salūta pārtapšanu par smagu traumu gūšanas laiku, policija aicina nekādā gadījumā neiegādāties pirotehniku no privātpersonām, kas piedāvā nezināmas izcelsmes nesertificētus izstrādājumus. Gadījumos, ja jūs uzrunā šādas personas vai piedāvā iegādāties pirotehniskos izstrādājumus „no rokas, nekavējoties informējiet par šo faktu policiju, zvanot pa tālruni 110.

Pirms lietojat pirotehniskos izstrādājumus, pārliecinieties, ka ir ievērots drošs attālums no skatītājiem, mājām, kokiem un elektrības vadiem. Nekādā gadījumā nelietojiet tos ugunsbīstamos un sprādzienbīstamos objektos un to teritorijā, degvielas cisternu, gāzes balonu un citu viegli uzliesmojošu vai ugunsbīstamu vielu un materiālu tuvumā.  Parūpējaties, lai pirotehnikas izmantošanas vietas tuvumā būtu ūdens vai ugunsdzēšamais aparāts, ko nepieciešamības gadījumā varētu izmantot. Atcerieties, ka pirotehniskos izstrādājumus nedrīkst mest ugunskurā un nekādā gadījumā tos nedrīkst vērst otra cilvēka virzienā, jo īpaši esiet piesardzīgi daudzdzīvokļu māju pagalmos, kur aizliegts izmantot tādus pirotehniskos izstrādājumus, kuri nav kontrolējami vai kuriem nav noteikts lidojuma virziens (piemēram, raķetes un pirotehniku, kas pirms aizlidošanas griežas virpuļveidā). Pirotehniku aizliegts izmantot, ja tā apdraud cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai var nodarīt kaitējumu videi. Gluži tāpat kā alkohola reibumā nedrīkst sēsties pie automašīnas stūres, arī pirotehniskos izstrādājumus nedrīkst izmantot, ja esat alkohola, narkotiku vai citu apreibinošu vielu reibumā. 

Vidzemes policija ikvienam vēl drošus un gaišus svētkus!


NMP dienesta mediķi: atceries par drošību izmantojot pirotehniku!

Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta mediķi atgādina par piesardzību svētkos, īpaši gadu mijā, svētku uguņošanas laikā. Neuzmanīgas rīcības rezultātā nopietni var ciest ne tikai pirotehnikas lietotāji, bet arī līdzcilvēki – salūta vērotāji. 


Pērn palīdzība sniegta 9 cietušajiem, to skaitā 2 bērniem, kas neuzmanīgas pirotehnikas izstrādājumu lietošanas rezultātā guva nopietnas, lielākoties smagas traumas. Piemēram, sejas un abu acu traumas guva kāds vīrietis, kurš stāvēja tuvu vietai, no kuras izšāva petardi. Savukārt neuzmanīgi un pārdroši rīkojoties ar raķeti, sejas traumu guva kāds 14 gadus jauns zēns, kurš pārliecās pār raķeti, lai paskatītos, kāpēc neizdodas to izšaut. Citā gadījumā raķete nebija stabili novietota, apgāzās un trāpīja netālu stāvošam jaunietim kājās, radot nopietnus apdegumus.


Vieglāk cietušajam bija brūces pierē, vēl kādam kājas trauma ar lūzumu. Pārējos gadījumos NMP dienesta mediķi snieguši palīdzību cietušajiem ar dziļiem un plašiem ievainojumiem plaukstās, sadragātiem pirkstiem, pirkstu kaulu lūzumiem, pirkstu amputācijām, sejas savainojumiem ar kaulu lūzumiem, kā arī smagām acu traumām. 

NMP dienesta mediķi atgādina, ka šādas traumas atstāj paliekošas sekas uz turpmāko dzīvi.

SKATIES ŠEIT!

NMP dienesta mediķu padomi, domājot par pirotehnikas iegādi: 

Ja iegādājies pirotehniku, tad tikai veikalos, kur to atļauts pārdot. Nekad neiegādājies pirotehniku „no rokas”– tā var būt nekvalitatīva un nedroša. Nemēģini pirotehniku izgatavot pats!

Vienmēr rūpīgi izlasi pirotehnikas lietošanas instrukciju!

Raugies, lai pirotehnikas izstrādājumi nenonāk nepilngadīgo rokās. Stāsti bērniem par to, cik nopietnas sekas var būt, ja, lietojot pirotehniku, netiek ievērota lietošanas instrukcija un vispārējie drošības noteikumi.

Ja kādu raķeti neizdodas „iedarbināt”, nedrīkst to palaist vēlreiz.

Pirotehniku nekādā gadījumā nedrīkst vērst pret sevi vai apkārtējiem. Atceries: raķete var ievainot ne tikai tuvumā esošos, bet arī ielidot māju logos, balkonos un malkas šķūņos un traumēt cilvēkus.


Vairāk par drošu pirotehnikas lietošanu informāciju var iegūt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājas lapā www.vugd.gov.lv 


Kur saņemt palīdzību svētku laikā:

Neatliekamos gadījumos, kad veselības dēļ apdraudēta dzīvība, zvani 113. Citos gadījumos vērsies tuvākajā ārstniecības iestādē vai mediķu padomu brīvdienās un svētku dienās visu diennakti vari saņemt, zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. Elektroniskai sarakstei ar Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa mediķiem izmanto e-pastu: [email protected] vai Skype (lietotājvārds medkonsultācija).

Novados