Regulators aicina: veicot pasta sūtījumus jānorāda precīza adrese, lai izvairītos no papildu maksas

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) vērš uzmanību, ka sūtot vēstules, pakas, vai pasūtot preces internetā iedzīvotājiem ir ļoti precīzi jānorāda piegādes adrese. Tas nozīmē, ka jābūt ir ietvertam saņēmēja vārdam, uzvārdam un adresei. Pretējā gadījumā pasta komersants ir tiesīgs iekasēt papildu maksu par minētās informācijas precizēšanu. Kā liecina Regulatora apkopotā informācija, aizvadītajā gadā pieaudzis pasta pakalpojumu lietotāju sūdzību skaits. 

2014.gadā kopumā Regulators saņēma un izskatīja 27 sūdzības. Par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja - valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts” (turpmāk – VAS „Latvijas Pasts”) sniegtajiem pakalpojumiem saņemtas 23 sūdzības, par citu pasta komersantu (turpmāk – Komersanti) sniegtajiem pakalpojumiem - trīs sūdzības. Viena sūdzība neattiecās uz  Regulatora  kompetenci. 

25 sūdzības saņemtas par tradicionālā pasta pakalpojumiem, viena – eksprespasta pakalpojumu. Salīdzinot 2014.gadu ar 2013.gadu, Regulatorā iesniegto sūdzību skaits par pasta pakalpojumiem ir palielinājies par astoņām sūdzībām, kas izskaidrojams ar to, ka pieaudzis lietotāju skaits iekšzemes un pārrobežu e-tirdzniecības pakalpojumiem. 

Kā galvenie iemesli sūdzībām 2014.gadā ir pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu, galvenokārt sīkpaku, piegādes ar iztrūkumu vai bojāti sūtījumi, piegādes aizkavēšanās un nepareizas (nepilnīgas) adreses norādīšana. Joprojām ievērojams skaits sūdzību Regulatorā saņemts par reģistrētu (ierakstītu) iekšzemes vēstuļu korespondences sūtījumu piegādi adresātam.  

Ņemot vērā sūdzību skaitu, kas saņemtas VAS „Latvijas Pasts”, var secināt, ka pasta pakalpojumu lietotāji vispirms vēršas pie pasta pakalpojumu sniedzēja un tikai tad, ja pasta pakalpojuma sniedzēja atbilde neapmierina pasta pakalpojumu lietotāju, iesniedz sūdzību Regulatoram. Jāatzīmē, ka daļa no sūdzībām saistītas ar to, ka Komersantu darbinieki ne vienmēr kvalificēti izskata katru iesniegumu un sniedz pamatotu skaidrojumu par iesniegtajās pretenzijās minētajām nepilnībām, sevišķi elektroniskā veidā. 

Neskatoties uz iedzīvotāju sūdzību pieaugumu, universālā pasta pakalpojuma kvalitāte atbilst noteiktajām kvalitātes prasībām – to apliecina Regulatora veiktie mērījumi pārskats par universālā pasta pakalpojuma kvalitāti 2014.gadā.  Pasta pakalpojumu kvalitātes kontrole ir viens no Regulators uzdevumiem. Regulators 2014.gadā veica universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasību pārbaudes 23 VAS „Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu sniegšanas vietās. Pārbaudes gaitā tika pārbaudīta pasta pakalpojumu sniegšanas vietās pieejamā informācija par UPP klāstu un tarifiem, kā arī informācija par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu darba laiku. Plašāk ar pārskatu par universālā pasta pakalpojuma kvalitāti ir iespējams iepazīties Regulatora mājaslapā. 

Novados