Savu simtgadi Strenču baznīca sagaida ar jaunu jumtu

Savas baznīcas 100 gadu jubileju kopš tās uzcelšanas svētdien svinēja Strenču luterāņu draudze. Svētku dievkalpojumu ar klātbūtni pagodināja un sprediķi teica Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Dievkalpojumā draudze pateicās Dievam par Viņa vadību līdz šai dienai un izlūdzās Dieva žēlastību turpmākajam ceļam.

"Ieradās gandrīz 80 cilvēku. Strenčiem tas ir ļoti labi apmeklēts dievkalpojums," gandarīts par svētku norisi ir Strenču draudzes priekšnieks Jānis Ķirsis. Baznīcēnu vidū bija sveicēji no citām draudzēm, arī Lībekas pilsētas Svētā Tomasa draudzes mācītājs no Vācijas. Ar šo Vācijas draudzi Strenču luterāņi draudzējas jau kopš 1995. gada. Pateicoties vācu draugu atbalstam, dievnama jubilejā Strenču draudze saņēma dāvanu - violetu altāra un kanceles liturģisko pārvalku, kas jau izdaiļo baznīcu adventes dievkalpojumos. Lībekas Sv. Tomasa draudzes pārstāvji septembrī, viesojoties Strenčos, izzināja draudzes vēlmes un divas nedēļas pirms svētkiem atsūtīja audumu, no kura Latvijā uzšuva pārvalku. Kāds tas izskatās, var redzēt, atnākot uz trešās adventes dievkalpojumu Strenču baznīcā 16. decembrī pulksten 14.00 vai Ziemassvētku svētvakara dievkalpojumu 24. decembrī pulksten 18.00. Strenču baznīcas 100 gadu jubilejas dievkalpojumu vadīja J. Vanags, Valmieras iecirkņa prāvests Arnis Bušs un Strenču draudzes mācītājs Raitis Jākobsons. Dievkalpojumā dziedāja Strenču jauktais koris "Rītu puse" un meiteņu vokālais ansamblis "Fantāzija". Strenču evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas celtniecībai līdzekļus sāka vākt jau 1900. gadā un pat atvēra ziedojumu grāmatu pēc toreizējā mācītāja Reinholda Meijera ierosinājuma. Dievnamu sāka celt 1906. gadā, pabeidza 1907. gadā un iesvētīja 9. decembrī.1936. gadā Strenču baznīcu izkrāsoja, izmantojot tautiskos elementus un kristīgo simboliku, izgatavoja pašreizējo altāri un altāra daļas logus ar divkrāsu vitrāžām. Tad arī baznīcai uzcēla jaunu torni, jo vecais draudēja sabrukt. 1937. gadā apmeta dievnama ārsienas un jauno torni, ko tajā pašā gadā iesvētīja.Šogad Strenču luterāņu dievnams ir ieguvis jaunu jumta segumu, pateicoties daudzu labvēļu atbalstam. No tiem kā lielākos J. Ķirsis nosauc Tieslietu ministriju, Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu, Valsts Kultūrkapitāla fondu, apvienību "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Strenču pilsētas domi un Lībekas Sv. Tomasa draudzi Vācijā. Naudu jaunajam baznīcas jumtam ziedoja arī privātpersonas.

Novados