Sedā top jaunas attīrīšanas iekārtas

Līdzās pašreizējām attīrīšanas iekārtām Sedā top jaunas. Vecās savu laiku ir nokalpojušas.

"Iepriekšējās attīrīšanas ietaises bija paredzēts divas reizes lielākam patērētāju skaitam, turklāt tās darbojas uz maksimālo jaudu vai vispār nedarbojas. Jāatzīst, ka vecās iekārtas ir nolietojušās gan fiziski, gan morāli. Tās ir energoietilpīgas, tāpēc izmaksas dārgas," skaidro Strenču novada domes izpilddirektors Aivars Auniņš.

Jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas būs daudz efektīvākas ar mazāku elektroenerģijas patēriņu un tās kalpos ilgi. Šis ir Eiropas Savienības līdzfinansēts projekts "Ūdenssaimniecības attīstība - rekonstrukcija Sedas pilsētā". Iekārtu kopējā jauda būs 300 kubikmetru diennaktī.

Darbus veic SIA "Vidzemes energoceltnieks" atbilstoši noslēgtajam līgumam. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz novembra beigām," informē Strenču novada Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja Iveta Ence.

Projekta plānotās izmaksas ir 351402 lati, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 298692.

Plašāk šodienas "Ziemeļlatvijā".

Novados